Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Titta på våra synpunkter om Katrinehill – de har liten påverkan men skulle betyda mycket

Annons
Boende på Gnejsvägen skriver att kommunen har mycket att vinna på att lyssna till de boendes synpunkter. Bild: Håkan Humla / Stadsbyggnadskontoret (montage)

Replik på L: Gör rätt från start i Katrinehill – alla synpunkter måste beaktas, ST 15/3.

Efter att ha läst igenom de drygt 100 inkomna yttrandena på planprogrammet Katrinehill kan en konstatera att vi närboende gått man ur huse för att både gemensamt och enskilt framföra våra synpunkter på nuvarande planprogram.

Det finns till exempel inkomna synpunkter från de som bott i området många år, från nyinflyttade, från pensionärer, från barnfamiljer och från idrottsföreningar. Gemensamt för alla yttrande är att de är välskrivna och att skribenterna verkligen lagt tid på att hitta faktabaserade invändningar och utforma konstruktiva motförslag. Tankarna och idéerna över hur området bör utformas är många, men genomgående framstår följande synpunkter klart:

■ Behåll skogskorridoren och elljusspåret som binder samman Nacksta, Sallyhill och Sidsjö.

■ Inga nya bostäder i direkt anslutning mot befintlig bebyggelse.

■ Katrinehill ska inte medföra några ökade trafikflöden genom Sallyhill/Sidsjö.

Vi vänder oss till er politiker, och ber er att tillmötesgå våra synpunkter. De skulle ha relativt liten påverkan på Katrinehill i stort, men skulle betyda väldigt mycket för oss som redan bor i området.

Boende på Gnejsvägen

Läs också:

► För Plus-kunder: 117 synpunkter kring bostadssatsningen i Katrinehill: "Upplevs som ett dråpslag"

► För Plus-kunder: Grannarnas motdrag – så vill de lösa Katrinehillsfrågan: "Bättre för alla"

Insändare:  Planprogrammet för Katrinehill saknar vetenskaplig förankring – oacceptabelt av kommunen

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons