Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Trafiksignaler ökar inte säkerheten efter vägarna

/
  • Köer, miljöpåverkan och säkerhet. Det är tre delar i debatten som pågår om trafiken i Sundsvall.

Annons

• Replik på "Flera filer på gamla E4 skapar inte fara för gångtrafikanter", ST 14 maj.

Det Thomas Burman (M) skriver i sin insändare är han dock ganska ensam om att tro. Nästan hälften av alla äldre gående som omkommer vid korsande av gata gör det vid gator bredare än 11,5 meter (Vägverket publikation 2007:124), detta trots att dessa gator utgör en liten del av alla gator i kommunerna.

I en rapport från Sveriges kommuner och landsting "Övergångsställen och gångpassager – En studie av utformning och trafiksäkerhet" konstaterar man att "olycksrisken för korsande fotgängare ökar mest på markerade övergångsställen på flerfältsvägar med årsmedeldygnstrafik större än 12 000 fordon" och att "det är svårt att satsa på en säker gångpassage över flerfältsvägar ... Samtidigt ökar risken för dödsolyckor vid just dessa passager".

I Vägverkets rekommendationer för utformning av gångpassager, skriver man att "arbetet med de övergångsställen som korsar fler körfält än två är särskilt angeläget. Dessa övergångsställen har ofta låg trafiksäkerhet.".

Läs också: Två körfält räcker gott och väl

Läs också: Behåll fyra filer på gamla E4 och låt torget vara

Thomas Burman tror också att trafiksignaler löser problemet. Han skriver "När det visar rött ljus för bilar så stannar de ... och simsalabim är det inte så farligt att passera gatan." Verkligheten är dock inte så enkel. Trafiksignaler har visat sig inte alls öka säkerheten för gående. Detta eftersom såväl gående går mot rött som att bilförare kör mot rött.

Däremot har Thomas Burman rätt i att sänkt hastighet ger säkrare trafikmiljö för de gående. Det räcker dock inte med skyltar, utan det krävs fysiska åtgärder som gör det svårt och obekvämt att passera i högre hastighet än 30 kilometer i timmen. På gamla E4 skulle dock en sådan åtgärd innebära en minst lika stor minskning av biltrafikens framkomlighet som en minskning från fyra körfält till två.

Thomas Burman har också rätt i att "Någonstans måste biltrafiken ta vägen och att tro att flertalet bilar i framtiden bara skall försvinna är en ren utopi." Nu har en tredjedel av den trafik som tidigare gick på dåvarande E4 genom Sundsvall tagit vägen ut till den nya bron. För den trafik som är kvar räcker två körfält med god marginal.

Björn Abelsson

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons