Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Jägarnas Riksförbund: Älgförvaltningen behöver lokal kunskap – jägare och markägare måste involveras mer

De senaste veckorna har det kommit rapporter angående älgförvaltningen från både Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. Båda myndigheterna har konstaterat allvarliga brister med den nuvarande förvaltningen. Bland annat nås inte de avskjutningsmål som tas fram inom varje älgförvaltningsområde, betesskadorna av älg är för höga, trafikolyckorna har ökat och det finns en otydlighet i styrningen av dagens förvaltning. Bägge myndigheterna har dragit slutsatsen att det behövs en översyn av älgförvaltningen.

För oss jägare som utför den praktiska förvaltningen är detta ingen nyhet, utan någonting som vi länge har påpekat, vi välkomnar därför en översyn av den nuvarande förvaltningen. Denna översyn bör dock inte vänta tre år som Skogsstyrelsen föreslår utan bör ske omgående. Utredningen bör heller inte syfta till en ökad centralisering som Naturvårdsverket föreslår. En översyn bör istället ta sin utgångspunkt i de lokala förhållandena och ha som uttryckligt mål att minska byråkratin.

En mer lokal förvaltning med minskad byråkrati, där det engagemang som finns kring älgen och älgjakten tas till vara, tror vi är nyckeln till att nå en framgångsrik älgförvaltning!

Jägarnas Riksförbund är övertygade om att ska vi nå framgång i förvaltningen, måste de lokala jägarna och markägarna involveras i högre utsträckning än idag. Det är på lokal nivå man bäst kan avgöra tillgången på älg, mängden tillgängligt foder, storleken på beteskador, etcetera.

Dagens system har tenderat att flytta besluten kring förvaltningen längre från de jägare som utför den praktiska jakten. Besluten kring hur många älgar som ska skjutas har av många uppfattats som pekpinnar från högre ort, snarare än att man har tagit hänsyn till den verklighet som många jägare upplever.

Förutom att man ökar delaktigheten bland jägare och markägare ser vi ett behov av att brunstuppehållet slopas. Detta skulle ge en längre period när man kan jaga under vädermässigt bra förhållanden. Det ger även jägarna en möjlighet att i större utsträckning själva välja när man ska jaga. Sen är de ingenting som säger att man måste jaga under brunsten, det väljer man själv men man ges möjligheten att välja.

Vi tror även att en ökad avlysningsjakt skulle innebära att målen med förvaltningen nås. Med avlysningsjakt kan jakttrycket i större omfattning läggas till områden där älgarna befinner sig, detta samtidigt som alla fortfarande ges möjlighet att jaga så länge det finns älg kvar på tilldelningen. 

En mer lokal förvaltning med minskad byråkrati, där det engagemang som finns kring älgen och älgjakten tas till vara, tror vi är nyckeln till att nå en framgångsrik älgförvaltning!

Jörgen Söderlund, ordförande Jägarnas Riksförbund distrikt Västernorrland

Solveig Larsson, ordförande Jägarnas Riksförbund

Mikael Hultnäs, riksviltvårdskonsulent Jägarnas Riksförbund

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel