Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Vara eller inte vara – allmän eller reglerad jakt på kronhjort är frågan

Skogsägare vill ha allmän jakt på kronhjort och Jägarförbundet vill att den ska regleras inom kronhjortsskötselområde. Frågan ligger nu på regeringens bord efter att ärendet varit ute på remiss.

Annons

Den hjort som finns i Västernorrland kommer från hägn som djuren rymt från. Jaktvårdskonsulenten Göte Grubb på Jägarförbundet uppskattar att det finns mellan sex och sju grupper med kronhjort i länet.

– Men det är omöjligt att säga hur många djur som finns, säger han.

Han vill att stammen ska får växa och bli bärkraftig. Jan Gullmark skogsägare i Fränsta är däremot orolig för att stammen ska bli för stor och vill ha en allmän jakt.

– Jag anser att man ska få jaga kronhjorten på samma sätt som rådjursjakten bedrivs, säger Jan Gullmark.

Förenklat handlar den allmänna jakten om att man kan jaga under en viss tidsperiod och slipper rapportera.

Skogsindustrierna i Norrland inklusive statliga Svea Skog, LRF:s riksförbund, de tre norrländska skogsägarföreningarna, Norrskog, Mellanskog samt Norra Skogsägarna, LRF regionförbund, Jägarnas riksförbund och Torps Jaktvårdskrets har alla uttalat sig för en allmän jakt.

Reglerad jakt inom hjortskötselområden innebär att beslut ska tas av skötselområdet, hjortskötselgruppen, Viltvårdsdelegationen, länsstyrelsen och hjortförvaltningsområdet. Här bestäms hur många tjurar, hindar och kalvar som får skjutas.

Göte Grubb anser att det är viktigt att jakten regleras och då inom ett skötselområde.

– Man måste kunna spara tjurarna. Hindarna blir inte intresserade av tjuraren förrän den är sex år gammal. Vid en allmän jakt finns risken att tjurarna skjuts för tidigt.

– Ikronskötselområdet Borgjö/Torp där jag är medlem finns uppskattningar som säger att det finns cirka 500 hjortar, säger Jan gullmark. Beslutet är att skjuta tio varje år.

– Under de sex år som jakten bedrivits har man skjutit i genomsnitt sju hjortar varje år, säger Jan Gullmark. Det visar hur svårt det är att jaga och därför behövs allmän jakt. Reproduktionstakten är cirka 20 procent. Det skulle innebära att om 12 år har vi cirka 4 000 hjortar i området utifrån dagens jaktregler.

En annan tvistefråga är om kronhjorten har hemortsrätt i norra Sverige. Jägarförbundet anser det och menar att den invandrat från Norge för många år sedan. I Norge bedrivs allmän jakt.

– Det finns också bevis för att den funnits i Mälardalen för 10 000 år sedan, säger Göte Grubb.

Uppgifter som Jan Gullmark tvivlar på. Han har efterfrågat och efterforskat men tycker inte att det finns stöd för Jägarförbundets tolkning. Andra skogsägare och skogsbolagen är av samma åsikt och menar att kronhjorten inte är ett naturligt inslag i Norrland.

Holmens skogsförvaltare Jonnie Friberg konstaterar att trakterna kring Norrköping där kronhjorten funnits länge är situationen akut. I tidningen Skogsland säger han att både älgen och hjorten svälter och skogen förstörs på grund av för många klövdjur.

Kronhjorten ger sig på granskogen och det är det som skogsägare i Norrland konstaterat. Skador som innebär stora ekonomiska förluster för skogsägare.

Läs Också: Det blir ingen jakt efter kronhjort i Ånge. Detta sedan Naturvårdsverket upphävt länsstyrelsens beslut som verket ansåg vara olagligt.

Läs Också: När kronhjortskötselområdet bildades o Ånge blev markägare anslutna utan samtycke. Nu visar det sig att fel markägare angavs till minst två olika jaktmarker som nu ingår i området.

Läs också: I ett beslut från länsstyrelsen tog man från Jan Gullmark hans rätt att besluta om jakt. Detta trots att han har jakträtten som jakträttsinnehavare. – Länsstyrelsen bryter mot lagen, säger juristen Bernt Lindqvist.

Mer läsning

Annons