Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bodströmsamhället är här

Annons
Så har EU-parlamentet röstat ja till förslaget att alla EU-länders IT-
och teleoperatörer måste lagra alla trafikuppgifter i sex till 24
månader. Alla uppgifter om vem du ringer till, när du ringer, varifrån
du ringer, hur länge du ringer ska lagras.
     Alla uppgifter om vem du mejlar, när du mejlar, varifrån du mejlar
ska lagras. Likaså uppgifter om dina sms och mms.
     Förslaget omfattade också att uppgifter om de webbplatser du
besöker ska lagras, men ett rykte gör gällande att webbsurfning inte
kommer att omfattas i direktivet. Det är dock tveksamt, eftersom
myndigheterna i så fall missar alla mejl som skickas som webbmejl, från
webbsidor (exempelvis Hotmail).
     Varje lands polismyndighet ska kunna ta del av dessa
personuppgifter för att utreda grova brott. Vad som räknas som grovt
brott ska varje medlemsland själv få bestämma, men en riktlinje är ett
brott som ger minst två år fängelse.
     Det finns många problem med detta beslut till direktiv. Jag nöjer
mig med att resonera kring tre.
     För det första är det integritetskränkande. Varje medlemslands
dataskyddsmyndighet i Sverige Datainspektionen har med detta
argument starkt motsatt sig direktivet. Det borde vara en fundamental
rättighet att kunna kommunicera konfidentiellt, utan myndigheters
kännedom.
     Det borde också vara en fundamental rättighet att inte utsättas
för sådan detaljerad övervakning utan att någon brottsmisstanke
föreligger.
     För det andra är risken för ändamålsglidning uppenbar. Det kan
förutspås med stor säkerhet. Om denna övervakning visar sig effektiv,
varför inte bredda dess tillämpningsområde? Varför inte införliva andra
potentiella brott? Varför inte vara så effektiv som möjligt?
     Redan talas om att tillämpa direktivet på fildelning och gömmande
av flyktningar. Vilka andra "grova" brott kommer att införlivas? Måste
en situation överhuvudtaget vara av brottskaraktär i framtiden för att
polisen ska komma åt medborgarnas kommunikation?
     För det tredje är det ett irreversibelt beslut. I en demokrati
brukar det hävdas att alla beslut som är fattade demokratiskt också kan
rivas upp. Till och med grundlagar kan ändras, givet vissa betingelser.
I princip, ja, men i praktiken är dock vissa beslut oåterkalleliga.
     Hur skulle någon i framtiden kunna argumentera för att åtkomsten
till dessa personuppgifter plötsligt inte skulle behövas i polisers
brottsutredningar? Att terrorism är utrotat? Att all brottslighet har
upphört? Att solen har slocknat?
     Några sådana argument finns inte. Det övervakningssamhälle som
bland annat och kanske främst Thomas Bodström har arbetat hårt för
att genomföra inom EU är ett storebrorsamhälle vi aldrig sett och vars
utveckling vi knappt kan ana.
     Ett vet vi, dock. Bodströmsamhället är här för att stanna.

P O ÅGREN

Mer läsning

Annons