Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Dada på Voltaire

BOK
Tom Sandqvist: Dada öst – Rumänerna på Cabaret Voltaire
Signum

Annons
Enligt standardbeskrivningen av dadaismen, som den ser ut i exempelvis i
uppslagsböcker, uppstod den 5 februari 1916 på Cabaret Voltaire i Zürich.
Den bildstormande konstnärliga rörelsen med det obegripliga namnet, var en
protest mot det borgerliga samhällets normer och en reaktion på krigets
vansinne. Den bröt radikalt och provokativt med rådande estetiska regler.
Ofta förbiser man emellertid det faktum att en stor del av de ursprungliga
medlemmarna var rumäner: Tristan Tzara, bröderna Marcel, Jules och George
Janco samt Arthur Segal.

Tom Sandqvist, lektor vid Konstfack i Stockholm och kännare av modernismen,
lägger desto större vikt vid det rumänska spåret. Hans studie "Dada öst" är
ett anspråksfullt försök att skriva om och fördjupa dadaismens historia.
Tesen han driver är att rumänerna och deras bakgrund starkt bidrog till att
forma dadaismen, denna den kanske mest märkliga och skandalomsusade av de
modernistiska rörelserna.

Sandqvist visar att det är helt fel att se tiden före Zürich som en tabula
rasa. Dadaismen hade sina gynnsamma förutsättningar i Östeuropa i allmänhet
och i Rumänien i synnerhet. Han spårar dadaismens ursprung i källor som
symbolism och futurism, som var omhuldade av det rumänska avantgardet. I
synnerhet i Bukarest hade dadaliknande poesi, prosa och spektakel sett
dagens ljus åren före första världskriget.

Än mer intressant är kopplingarna till den rumänska folkliga kulturen. Det
finns, visar Sandqvist, slående likheter exempelvis mellan folkliga
karnevaler och de absurda och vilda föreställningarna på Cabaret Voltaire.
Även detaljer, som masker och dräkter, har sina förebilder inom den rumänska
folkliga kulturen.

Ett annat faktum som är märkligt förbisett är att de rumänska dadaisterna
var av judisk härkomst. Övertygande argumenterar Sandqvist för att den
judiska kulturen och traditionen påverkat Tzara, bröderna Janco och Segal,
trots att de var assimilerade judar. Stor vikt lägger Sandqvist vid den
östeuropeiska jiddisch-traditionen och mystiken.

Sandqvists studie är mycket uppslagsrik och oupphörligen intressant, men
emellanåt kan man få känslan av att Sandqvist pressar tolkningarna, att han
väldigt gärna vill att det ska finnas ett så stort rumänskt inflytande på
dadaismen som möjligt. Men "Dada öst" är inte desto mindre ett mindre måste
för alla som är intresserade av modernismen i allmänhet och dadaismen i
synnerhet.


Mer läsning

Annons