Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturen var är du?

/
  • Samarbete mellan bibliotek och studieförbund är en av flera idéer som debattören har angående ett rikare kulturliv.

Kommunen behöver ett utökat kommunalt kulturprogram och Vänsterpartiet har begärt en revidering av kommunens kulturplan, för att stärka kulturen. Det behövs mer resurser och kulturen ska ha som mål att nå ut till fler grupper än de som idag nås.

Annons

Visst är det mycket kultur i valdebatterna? Nja, någon liten debatt blev det i Sundsvalls Tidning efter en politikerdebatt i det minimalistiska formatet före sommaren. Typ: säg vad du tycker, du får två minuter på dig.

De som släpptes fram i debatten var politikerna. Jag vill vidga gruppen till kulturaktiva. Konstnärer, författare, musiker, skådespelare, bibliotekarier, filmare, folkbildare och andra. Jag föreslår härmed en träff för dessa där diskussionen kan föras vidare om kulturen i Sundsvall. Varför inte på Kulturmagasinet i höst? Hur stärker vi kulturen? Hur får vi fler människor att växa? Och då utan det snuttifierade Sundsvall tycker-formatet.

Det talas om enstaka projekt, som en konsthall i Sundsvall och Y-et i Timrå. Men risken är stor, om man tar de som en enskild prioriterad fråga, att satsningar där skulle innebära uppsägningar av personal som håller på med kultur på andra områden. Som skett tidigare.

Det finns en annan viktig fråga idag. Jag tänker på de ökande orättvisorna i samhället, gapet mellan rik och fattig; ekonomiskt, socialt och inte minst kulturellt. Kulturen är en klassfråga och frågan är i högsta grad politisk. Med de ökande klyftorna får fler medborgare ett längre avstånd till kulturen.

I Sundsvall har det osthyvlats friskt inom Kultur och Fritid, berättade avgående chefen Ulla Näsman i ST tidigare i vintras i samband med ett beslut om att enheten ska spara in 20 miljoner i verksamheten för att investeringar ska kunna göras. Framför allt är det sociala föreningar som fått mindre resurser. När Reinhold Hellgren talar om nya investeringar; skall de då betalas av kulturaktiva i kommunen? Blir det färre anställda? Mindre pengar till folkbildning och bibliotek? Mindre pengar till utövande kulturarbetare? Höjda hyror? Eller ska kulturbudgeten ökas?

I Sundsvall har museets lokal för skapande verksamhet och en utställningslokal för barn och ungdom tagits bort. Det är också en verksamhet som behövs för kulturen och för demokratin. Likaså skolvisningar på teatern, men där sägs personal upp.

Inte minst viktigt är att skolelever får en ingång till kulturens värld. Istället för betyg och disciplin bör skoldebatten handla om att skapa studielust och kreativitet, att få eleven att öppna sig för världen. När läsandet idag minskar och särskilt bland pojkar, borde vi erbjuda manliga läsande förebilder. Kulturministerns beslut att ta bort stödet till En Bok För Allas utgivning av vuxenböcker var rent skadligt för läsandet och för demokratin.

Hur ser det ut på skolorna? Det finns en lag om bibliotek på varje skola. Men kommuner och skolor, särskilt friskolorna, bryter medvetet mot denna lag. Finns det skolbibliotek så är det ofta ett låst rum med böcker och utan utbildad bibliotekarie. Troligen är det så i Sundsvall också i många skolor. En utredning har just genomförts men resultatet är inte klart. Ett bättre samarbete bibliotek och skola skulle vara bra för alla. Varför inte anställa en skolbiblioteksutvecklare, som i Västerbotten? För övrigt är Läsbryggan ett utmärkt exempel på vad som kan göras, ett samarbete mellan biblioteken och ABF tillsammans med olika folkrörelser för att nå ut till grupper som annars inte har som vana att slinka in på biblioteket.

Kommunen behöver ta en ny kulturplan, avsätta mer pengar till kulturen och ge besked om att investeringar inte ska betalas ur den dagliga verksamheten. Vi behöver inte bara en konsthall. Vi behöver teater och annan konst även i ytterområdena, utrymmen för spontankultur, kanske ett allaktivitetshus för kulturen och konstnärerna.

Och inte minst, vi behöver en diskussion om kulturen. Där bör de kulturaktiva vara med för att få fram förslag som gynnar kulturens spridning i hela kommunen. Och bildningsäventyret.

Mer läsning

Annons