Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturnotiser

Annons

Miljöer och minnen

Efterkrigstiden har lämnat spår i Västernorrlands län i form av bland annat kraftstationer, bostadshus, kyrkor och konditorier. Denna del av vår historia tar sig även uttryck i form av värderingar, traditioner och minnen. Kampanjen Efterkrigstidens miljöer och minnen uppmärksammar detta och startar i dag med aktiviteter runt om i länet. Till exempel anordnas stadsvandringar, utställningar och filmvisning utomhus.
Kommande aktiviteter under året är seminarier, utställningar, insamling av minnen, öppet hus. Foldrar och en bok om västernorrländsk efterkrigstidsarkitektur kommer också att ges ut.
Arbetsgruppen för kulturarvsfrågor inom Kulturforum Västernorrland står bakom kampanjen. I arbetsgruppen finns representanter för Länsstyrelsen Västernorrland, ABM Resurs, Landsarkivet Härnösand, länets kommuner, Länsmuseet Västernorrland, ISKA, SVAR Ramsele, Landstinget Västernorrland, Brynge Kulturförening, Mitt Sverige Turism och Svenska kyrkan.

Design i Västernorrland

Den 1 mars markerar Länsstyrelsen i Västernorrland starten på designåret 2005. Länsstyrelsen arrangerar då ett seminarium med titeln \"4 x Design\". Rubriken syftar på fyra fokusområden som länsstyrelsen valt att lyfta fram för att samla länet under året; Design som kulturellt uttryck, Design och Miljö, Design i utbildning och Design i företagsutveckling.
Seminariet, som lockat nära 80 deltagare, äger rum på Elite Hotel Knaust i Sundsvall och målgruppen är näringsliv, utbildningsväsende, offentliga och privata aktörer med koppling till de fyra områdena.
Landshövding Gerhard Larsson inleder dagen med att berätta om de fyra fokusområdena och förväntningar om vad som kan hända inom dessa under året. Medverkar under dagen gör också bland annat Anna Rygård, nationell projektledare för Designåret 2005, Robin Edman, VD SVID som fördjupar sig i design i företagsutveckling och Lars-Erik Liljelund, Naturvårdsverket som tar upp design och miljö.
I samband med seminariet lanserar länsstyrelsen även sin inspirationsskrift \"Designåret 2005 i Västernorrland\".

Miljoner till länen

Riksantikvarieämbetet har gjort en första fördelning av årets bidrag till kulturmiljövård till länsstyrelserna. Totalt har drygt 201 miljoner kronor fördelats i årets första fördelningsbeslut.
- Inför beslutet tittar vi bland annat på hur väl ansökningarna uppfyller de övergripande målen för kulturmiljöområdet. Vi gör även en bedömning av länsstyrelsernas strategiska ansats och vilka effekter bidragen förväntas ge, säger riksantikvarie Inger Liliequist..
Riksantikvarieämbetet fördelar varje år anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Årets anslag är drygt 259 miljoner kronor, vilket är ungefär på samma nivå som förra året. Dock sparar regeringen i år cirka 9 miljoner kronor för egen disposition, jämfört med knappa 2 miljoner förra året. Från tidigare år finns dessutom beslut på utbetalningar under 2005 som belastar anslaget. Besluten motsvarar cirka 11 miljoner kronor mer än motsvarande post förra året.
Bidraget ska användas till åtgärder inom byggnadsvård, kulturlandskapsvård, fornvård, arkeologiska åtgärder eller informationsinsatser.. Länsstyrelserna får själva bestämma hur bidraget ska fördelas mellan insatser och projekt i länet. Medel som dock öronmärks är 5 miljoner kronor som ska användas till kunskapsuppbyggnad om det moderna samhällets kulturarv.
Drygt 3 miljoner kronor har tilldelats särskilda utvecklingsprojekt som fortsätter eller avslutas under 2005. Bland annat ska pengarna användas för utvärdering och erfarenhetsåterföring inom projektet Svenska industriminnen.


Konsten checkar in på hotell

Den 4 mars öppnas ett hotell i en gammal industribyggnad i Malmö. Men det är inte vilket hotell som helst. Här interagerar gästerna med 42 skådespelare samtidigt som allt som sker i lokalerna filmas av 16 kameror. \"The Black Rose Trick Hotel\" är i själva verket en konstnärlig installation av den danska konstnären Signa Sørensen,

Mer läsning

Annons