Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med bildning som grund

Annons
Bildningsresan
Leif Alsheimer
Prisma

Sverige har mängder av förnämliga utbildningsanstalter som ger vad man behöver kunna för att bli arkitekt, läkare, ingenjör och mycket annat. Men är de faktakunskaper de kan meddela allt som behövs för att bli bra i sitt fack?
Det är faktiskt så att det är en människa som skall vara arkitekt, läkare, ingenjör. Var lär man sig att bli en människa? Och kan man överhuvudtaget bli en bra arkitekt, läkare eller ingenjör utan att vara en bra människa?
Frågor som dessa ligger bakom det arbete som universitetslektor Leif Alsheimer utfört vid Jönköpings högskola. Han inledde 1997 en kurs i bildning inom det affärsrättsliga programmet vid den internationella handelshögskolan i Jönköping. Kursen innebär bland annat att skönlitteratur integreras i den fackmässiga kurslitteraturen. Högskoleverkets bedömning är: "Resultatet är imponerande."
Målsättningen är att studenterna skall få ett språk och tankeredskap att förstå sig själva, sin egen plats i samhället, medmänniskorna och samhällets utveckling. För att nå detta mål måste man få en distans till det man fackmässigt håller på med, och det är just denna klargörande distans som verklig bildning ger.
Sitt arbete har Leif Alsheimer sammanfattat i boken Bildningsresan (Prisma). Till de många viktiga aspekter han där tar upp hör det stora behovet av en bildningssatsning för studerande från miljöer där det saknas studietradition.
Utan studietradition får man ett fattigare språk. Därmed blir det svårare att uttrycka vad man känner och tänker. De bilder och tolkningsmönster som kulturen ger är främmande. Det saknas en klangbotten, ett personligt eko för många mänskliga förhållanden. Låt oss ta ett konkret exempel: Shakespeares Hamlet. Vad kan den ge en internationell affärsjurist? På vad sätt kan den hjälpa honom, när han skall formulera ett kontrakt med en saudiarabisk affärspartner?
Ytligt sett bidrar den ingenting. Men ser man det lite djupare kan den vara mycket viktig. Hamlet är nämligen en tragedi. En tragedi beskriver det mänskliga dilemmat, hur det är att vara människa när man inte kan göra rätt. Man vet vad man borde göra, men har inte möjlighet att göra det.
Genom att leva med i tragedin mognar vi. Vi får en ny blick för det stora dilemma det är att vara människa. Vi blir helt enkelt bättre och mognare människor genom att se och läsa tragedier. Eller låt oss ta en komedi, Molières Tartuffe. Den får oss att skratta åt den mänskliga fåfängan, att genomskåda hyckleriet, att le åt svagheter. På det sättet får vi också en tolerans; vi kan träna upp något av det som Söderblom kallade "det genomskådande överseendet". Det är humorns väsen, och humor är en omistlig egenskap också i internationella affärskontakter.
Hur har studenterna reagerat på den bildningsresa Leif Alsheimer tagit dem med på? En av dem skriver i sin utvärdering: "Hela utbildningen har självklart påverkat språket. Den har påverkat skrivandet, förmågan att skriva fritt ...men jag tror framförallt att jag har utvecklat förmågan att tänka och sedan få ned det på papperet."
En annan student skriver: "Många litterära verk har haft djupa och personlighetsutvecklande budskap, och jag kan nog ärligt säga att jag genom böckerna har lärt mig mycket om mig själv och min omgivning."
En tredje student uttrycker det så: "Jag läser på en annan nivå nu. Före kursen skulle jag aldrig våga läsa en tjock bok som Dostojevskij...vi är många som har haft nytta av att inte väja för det som är svårt. Vi läser böcker nu istället för att gå hem och titta på tv-Robinson."
En tanke som omedelbart väcks är: Varför vänta med bildningsresan till dess studenten börjar med sin fackutbildning? Vad Leif Alsheimer har upptäckt, borde vara en inspiration också för lärare i grundskolan och gymnasiet. Nästa tanke är: Vi skulle få mycket bättre läkare, arkitekter och ingenjörer om de också fick göra en bildningsresa. På min doktors bord vill jag inte bara se Läkartidningen utan också Dantes Divina Commedia.

Mer läsning

Annons