Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Med Europa mot framtiden

BOK
Zygmunt Bauman: Europa — ett oavslutat äventyr.
Daidalos.

Annons
Den polskfödde brittiske sociologiprofessorn Zygmunt Bauman fortsätter,
med hög publiceringsfrekvens och kvalitet, analysera vår samtid. Under
nittiotalet lade han stort fokus på modernitet och postmodernitet. De
senaste åren har han fokuserat mer på politiken och dess gränser.
     Hans senaste essäbok heter Europa ett oavslutat äventyr. Europas stater står inför ett paradigmskifte: från
socialstat till säkerhetsstat. Socialstaten utvecklades under
1900-talets andra hälft; en stat som gav sina medborgare löfte om
frihet.
     Ja, Bauman preciserar socialstaten som ett frihetsprojekt. Det var
frihet från fruktan och rädsla som var målet. Frihet från att drabbas
av marknadsekonomins oförutsägbara nycker, där tryggheten skapades av
solidariska försäkringssystem mot sjukdom, arbetslöshet, ålderdom och
andra sociala otryggheter.     
     Ironiskt nog är det samma politiska parti, socialdemokratin, som
byggde socialstaten och som demonterar den, först genom att sluta
kontrollera kapitalets förehavanden, sedermera genom att överlåta
gemensamma resurser till marknadskrafterna och allmän försämring av
allmänna försäkringssystem.
     Säkerhetsstaten utgör också en idé om medborgerligt skydd, men
skyddet gäller inte medborgarnas plats i samhället, personlig
värdighet, mänsklig förståelse eller mänsklig behandling i utsatta
situationer. Inte heller skydd mot dem som hindrar människor att arbeta
eller förnedrar de människor som har ett arbete.
     Nej, säkerhetsstatens skydd gäller enbart vår kropp och våra
egendomar. Skydd mot dem som gör intrång, kringstrykande personer,
sexualförbrytare, rånare, flygplanskapare och bombdetonatörer.
     Säkerhetsstaten behöver andra redskap för att skydda medborgarna.
"Det lämpliga vapnet i kampen mot arbetslöshet, armod på gamla dar,
social exkludering och social degradering passar inte i kampen mot
terrorismen. Varje rädsla har sitt eget lugnande medel", skriver
Bauman.
     Men säkerhetsstaten är under uppbyggnad, så vi får se vilka medel
den tillgriper. Hittills har vi mest sett inskränkningar av det öppna
samhället som vapen mot terrorism och andra hot mot våra kroppar och
egendomar.
     Jag tänker här på ökad kameraövervakning på offentlig plats, ökad
medborgarkontroll, Thomas Bodströms envetna arbete för att övervaka
både våra telefonsamtal och vårt informationsutbyte via datorer. Bland
annat.
     Men Bauman har en obändig tro på att det är just Europa som kan
bidra till en bättre värld, om världen vill ta emot Europa. Europa har
givit världen tre grandiosa idéer: rationalitet, rättvisa och
demokrati.
     Om Europa fortsätter framhålla dessa värdegrunder finns det hopp.
Det är dessa värden som gör att Europa fortfarande kan vara ett
äventyr.      Mer läsning

Annons