Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Rätt språk — utan pekpinnar

BOK
Språkriktighetsboken — Utarbetad av Svenska Språknämnden
(Norstedts Akademiska Förlag)

Annons
Heter det "vi äter pizza före steglingen" eller "innan steglingen"? Rentav "före innan steglingen"?
Lugn. Nu finns besked för alla som stundom förbryllas
av svenska språket. För första gången på decennier
utkommer en uppdaterad, rejäl, diskuterande handbok om språkriktighetsfrågor, för tydlighetens skull betitlad just "Språkriktighetsboken". Bakom den gedigna insatsen står Svenska språknämnden som under många år arbetat med boken.
Det ofta omtalade, men ganska överspelade rättesnöret,
Erik Wellanders "Riktig svenska" har gjort sitt.
Svenskan har förändrats en hel del sedan den boken
utkom för första gången 1939.
Tiden inverkan är påtaglig i "Språkriktighetsboken".
Mest uppenbart är det i själva grundinställningen till
språket. Svenska språknämnden ser inte som sin
uppgift att tala om för kreti och pleti vad som är
rätt eller fel svenska. Katederundervisningen är
borta. Visst finns regler, men språket formas och
förändras av utövarna, inte av experter.
Därför får vi sannolikt leva med företeelser som vissa
känsliga individer reagerar på med förfäran. Som det
gradvisa bortfallet av infinitivmärket "att", särskilt
i satser med flera verb, som i "Hon hoppas bli
befordrad".
Språknämnden godkänner det skrivsättet, liksom en
annan omtvistad, ofta förtalad konstruktion: dubbelt
supinum. Alltså "han hade hunnit städat" istället för
det som ofta anses vara korrekt, "han hade hunnit
städa". Båda konstruktionerna accepteras, men
användaren bör var medveten om stilskillnaden, skriver
Svenska språknämnden. Dubbel supinum signalerar
talspråk och en ledigare stilnivå.
Stilnivå är ett ledord genom boken. Vad vill vi säga,
när, hur och till vem?
Överhuvudtaget delar Svenska språknämnden ut få
pekpinnar. Ett undantag är den alltmer utbredda
tendensen till särskrivning. Men då har pekpinnen en
ganska logisk orsak. Särskrivning kan förvirra och
försvåra själva grundidén med språket: kommunikation.
Dessutom kan ju särskrivning ge ett lätt komiskt
intryck som i favoriten "svart hårig sjuk sköterska".
Framför allt är "Språkriktighetsboken" en
tankeväckande och rolig läsning. Det är ingen bok man
plöjer från pärm till pärm utan snarare läser i lite
här och där, allteftersom.
Bokens upplägg är tydligt och pedagogiskt. Först ges
en definition av problemet, eller av det som uppfattas
som ett problem. Sedan följer diskussion och exempel
på hur problemet faktiskt hanteras i skrift. Sist
följer Svenska Språknämndens rekommendation, som ofta
just bara är en rekommendation. Vänner av språklig
ordning kan nog bli ordentligt irriterade.
Många "problem" är välbekanta dilemman, som "varken
eller" "vare sig", "slags" "sorts", "sin
hans/hennes, deras". Inga nyheter, men det är alltjämt
frågor som väcker undran. Men det är i de mer komplexa
fallen, som dubbel negation, ordföljd och
meningsbyggnad, som "Språkriktighetsboken" verkligen
fyller ett tomrum.
För alla vet väl att man varken äter pizza "före
steglingen" eller "innan steglingen"? Pizza käkar man
efter underhållningen.

FotFoF F Svenska språknämnden accepterar såväl "före"
som "innan" steglingen. "Före innan" bör dock
undvikas. "Stegling" är en gammal straffmetod
avskaffades i Sverige först 1841 - där en halshuggen brottslings huvud och högra hand efter avrättningen spikas upp på en påle (ett stegel).

Mer läsning

Annons