Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Religionsfrihet förutsätter yttrandefrihet

Annons
Kampen mot självcensur var ju Jyllands-Postens skäl för att publicera de omdebatterade Muhammed-karikatyrerna. Den bekante amerikanske filosofen Ronald Dworkin, den främste jämlikhetsliberale tänkaren efter att John Rawls gått bort, tycker dock att självcensuren inte är så mycket att oroa sig för så länge den inte innebär att man förlorar viktig kunskap eller kultur.
Därför, menar han i ett inlägg i New York Review of Books (23 mars), var det klokt att de flesta medier lät bli att trycka om dessa teckningar. Att publicera, hävdar Dworkin med ett överraskande pragmatiskt argument, skulle bara ha gynnat dem som ville uppmuntra till våld.
Ändå, menar han mycket principiellt, finns här en uppenbar risk. Självcensuren kan uppfattas som ett stöd för tanken att yttrandefrihet ska ha sina gränser, att den måste balanseras för att inte såra till exempel religiösa grupper. Men yttrandefrihet är en förutsättning för demokratin och det betyder, understryker Dworkin, att ingen har rätt att slippa bli förolämpad, inte ens svaga minoriteter.
Varför det? Jo, om dessa vill få lagligt skydd mot diskriminering måste de också tåla mycket hård kritik från dem som är emot en sådan lagstiftning. Endast ett samhälle som tillåter en dylik kränkning som en del av den offentliga debatten kan på ett legitimt sätt anta sådana lagar.
På samma sätt måste religioner acceptera demokratins principer om yttrandefrihet, även förolämpningar, om de vill utnyttja den religionsfrihet som demokratin ger. Därmed hamnar faktiskt Dworkin på samma råbarkade ståndpunkt som Jyllands-Postens kulturredaktör Fleming Rose, som ju motiverade publiceringen av Muhammed-karikatyrerna med att man i en demokrati måste "finna sig i hån, spott och förlöjligande".
Den principhållningen leder Dworkin till ett krav på att avskaffa det förbud mot att förneka Förintelsen som finns i flera europeiska länder. Med stöd av en sådan lag dömdes ju nyligen historikern David Irving till tre års fängelse i Österrike. Dworkin instämmer med muslimska kritiker att detta förbud är hyckleri.
Vår yttrandefrihet måste alltså vara bestämd inåt om vi ska kunna hävda den utåt.


Mer läsning

Annons