Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Sinnebilden för svensk manskörsång

Annons
Orphei Drängar
Samtliga inspelningar med dirigenterna Ivar Eggert Hedenblad, Hugo Alfvén och Carl Godin
Collector´s Classics från Caprice

Gluntarna. Ett bondbröllop. De välkända vårsångerna. Allt det som genom åren förknippats med studentsång, manskör, fosterlandssång och nationalromantik.
På en samlingsvolym med fyra cd-skivor finns nu möjlighet att lyssna till manskörernas manskör, Orphei Drängar, i samtliga inspelaningar som gjorts från 1907 och fram till det att Hugo Alfvén lämnade ledarskapet till Eric Ericson. Inspelningarna är hämtade från radioarkiv, stenkakor, lackskivor och fonografer.
Ljudkvalitén är förstås långt ifrån det som våra moderna öron vant sig vid: på flera av inspelningarna är ljudet instängt, skrapigt och saknar basdimension; samtidigt som det förstås är fantastiskt att det över huvud taget går att med så pass gott resultat rädda gamla inspelningar åt eftervärlden.
Oftast är det svårt att avgöra om det som låter som ett nytt körideal i själva verket beror på sviktande inspelningskvalité. Men ändå kan man följa tidsandan återgiven i körskepnad: de öppna vokalerna som också journalfilmerna hyllade, de långsamma tempi som få dirigenter har mod att komma med i vår stressade tid men som då var helt naturliga, de över huvud taget yviga musikaliska svängarna som självklart togs i en tid då stark, oförblommerad känslosamhet ännu inte börjat ses som tillgjord.
Det går att följa den tidiga körens ganska obehärskade snabba tempi till stabilitet och kontroll under Hugo Alfvéns stabilare dirigentpinne. Och det går, i de senare inslagen, att urskilja den klangliga homogenisering, lyhördhet, behärskning och professionalitet som skulle bli körens signum under Eric Ericsson, inte minst i de korta inslag han själv dirigerar.
Visst ger vissa av återgivningarna mer historisk än musikalisk behållning. Men OD är ändå OD, själva ikonen för svensk manskörsång och dess guldålder, nationalromantiken (i vissa texter åtföljd av sin mindre trevliga kusin krigsromantiken). Inte minst i vårens tid är manskören en betydelsefull tråd i den väv vi vårdar inom oss som vårt nationalarv, vår svenskhet.

Mer läsning

Annons