Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Terrorism med Gud på sin sida

Annons
Död och dödande har följt de stora religionernas väg som
en skugga - kärleksbudskapet, nådens och toleransens bud,
livets helighet, löfte om frälsning och helvetets straff till trots. I historieskrivningen om världens religiösa traditioner - från bibliska krig till korsfararnas massakrer - gör sig våldet ständigt påmint. I dag är det självmordsterrorism som är vår tids förbannelse.
Vad som utmärker all religiöst färgad terrorism är inte
bara dess starka drag av symbolisk dramaturgi (attacken
mot tvillingtornen på Manhattan) utan främst att våldet
rättfärdigas med argument som åberopar \"högre moral\" och
\"gudomlig rättvisa\".
Våldets utövare ser sig själva som exekutorer av Guds
vilja; kampen må i det korta perspektivet handla om
världsliga ting - den amerikanska politiken, ockupationen
av arabisk mark, västerländsk dekadens - men målet är en
värld bortom denna: ett utlovat paradis, en messiansk tid,
frälsarens återkomst. Religiös terrorism skall därför inte
ses som en taktik i en politisk process eller kamp, utan
ett medel att frammana en avgörande apokalyptisk
konfrontation.
Dagens religiösa terrorism kan förklaras som en reaktion
på den sekularisering som extrema religiösa grupper
uppfattar som det största hotet mot deras vision om livet
både i denna och i den kommande världen. Tydligast och
starkast i dag kommer denna reaktion till uttryck i den
muslimska världen, där radikala islamister skyller alla de
motgångar och den förnedring som drabbat islams folk på
sekulariseringen - det vill säga allt som förknippas med
västerländskt inflytande, inklusive politisk demokrati,
kvinnans jämställdhet, individualism, materialism och
kulturell pluralism.
Terrorism med dess starka inslag av martyrskap, ses som
det mest effektiva vapnet i kampen för att avskaffa den
västliga sekulära världsordningen och ersätta denna med en
ny islamistisk gudomlig världsordning.
Det finns en god jordmån för den typen av budskap i den
muslimska världen som plågas av politiska problem och
social och ekonomisk misär. Det gäller även miljöer i de
europeiska storstädernas förorter där importerad
fundamentalism frodas.
Endast en rigid, politiserad tolkning av en religion tycks
kunna erbjuda svar på alla de motsägelser, komplikationer
och obesvarade frågor som kännetecknar en postmodern värld
där auktoriteter ifrågasätts och den smygande
sekulariseringen berövar en religiös människa hennes
identitet.
Om denna utveckling ska kunna stoppas krävs en beredskap
att med kraft ingripa mot terrorister och dem som i
religionens namn - och med åberopande av yttrande- och
religionsfrihet - förespråkar våld.
Samtidigt måste ett demokratiskt samhälle kunna visa
förståelse för de människor för vilka religionen tillför
en andlighet i en samhällsgemenskap och fungerar som en
moralisk vägvisare. Vi måste kunna hävda människors rätt
att i ett sekulariserat samhälle hålla fast vid sina
traditioner och rätten att leva efter sin religions normer
och regler - så länge de inte inkräktar på andra
människors liv.
Al-Qaidas krigare och Islamiska Jihads självmordsbombare
tar knappast intryck av Västerlandets öppenhet och
tolerans, som de bara uppfattar som ett svaghetstecken; de
kommer inte att bli tillfredsställda förrän både Den Stora
Satan (Amerika) och Den Lilla Satan (Israel) ligger i
ruiner. Men det skulle vara en seger för terroristerna om
de västerländska demokratierna började leva på
fanatikernas villkor.

Mer läsning

Annons