Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Kustvägen kan få ny delsträcka – på grund av avloppsproblem

Till hösten ska Sörfjärdens va-område vara på plats. Då kan det bli dags att ta sig an nästa kritiska punkt i Nordanstigs va-nät: Mellanfjärden. Där måste avloppsfrågan få en lösning snarast.

Annons

Med tilltagande antal sommarboende, båtburna besökare som förtöjer i hamnen, campinggäster och besöksnätter på hotell och pensionat, ökar belastningen på va-nätet i Mellanfjärden. Inför valet 2014 konstaterade Sven Norman, Naturskyddsföreningens nu bortgångne ordförande, att vattenkvaliteten var betydligt sämre än i Norr- och Sörfjärden . Bakom problemet ligger Mellanfjärdens reningsverks låga kapacitet.

Ledningsutskottsordförande Stig Eng, (C), befarar att va-frågan hindrar utvecklingen:

– Intresset är stort för att exploatera ytterligare områden, men reningsverket går i taket under sommarhalvåret, vi måste ta ett helhetsgrepp på Mellanfjärden, både reningsverket och vattenförsörjningen, säger Eng, som diskuterat med tf chef för kommunledningskontoret, Thord Wannberg. Ett förslag är en avloppsledning till Strömsbruks reningsverk, via Stocka, och i samband med denna åtgärd skulle en ny vägsträcka kunna anläggas.

För ett par år sedan diskuterades Kustvägen, där Koffsandsvägen skulle ingå som en delsträcka mellan Mellanfjärden–Lönnånger. Kommunen inledde ett projekt, sökte statliga medel, och en tillfällig vägsamfällighet bildades. Men sedan lantmäteriets förrättning överklagats är just denna lösning utagerad för kommunens del . När hela ärendet är färdigutrett hoppas dock Thord Wannberg på omtag i Kustvägsfrågan när allt är klart. Ett möte är planerat till mitten av april för att se över dagsläget. Bland annat ska den tillfälliga vägsamfällighet som bildades 2013, upplösas .

Wannberg tror en lösning på va-frågan kan kombineras med att en ny delsträcka på Kustvägen kan byggas.

– Dras en överföringsledning till Strömsbruk behövs givetvis att man kommer åt ledningen för reparation och underhåll. Blir det ett beslut på detta bör frågan om en Kustväg tas upp parallellt. Det finns ett gammalt uppdrag att dra en Kustvägssträcka till Stocka, säger Thord Wannberg, som betonar att avloppsfrågan i Mellanfjärden är angelägen:

– Nuvarande verk måste åtgärdas, annars bromsas utvecklingen. Man måste också säkerställa vattenförsörjningen.

Stig Eng ser positivt på en ny Kustvägssträcka Stocka–Mellanfjärden:

– För kommunens del vore en genomfart för hemtjänst, räddningstjänst, skolskjutsar och annat väldigt bra, och dessutom ett lyft för besöksnäringen. För att kommun och näringsliv ska utvecklas är det viktigt att göra investeringar i infrastruktur – och det skulle ju bli en väldigt vacker vägsträcka.