Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Landstinget får ansvar för tillnyktring

Missbruksvården har de senaste åren genomgått stora förändringar i Sverige. Regeringen har sedan 2008 samarbetat med Sveriges kommuner och landsting för att rusta missbruksvården, att utifrån bästa tillgängliga kunskap och i samarbete med personerna som har missbruksproblem, ge de rätta insatserna.

Socialstyrelsen har bidragit med riktlinjer för missbruksvården. De är framtagna utifrån senaste forskningsrön och bäst beprövade kunskap. Socialstyrelsen har även i uppdrag att utveckla Kunskapsguiden, en nationell plattform för kunskapsspridning.

I ett nu pågående uppdrag till Socialstyrelsen gäller det att öka kunskapen om läkemedelsassisterad behandling, både om möjligheterna och riskerna. Förbättringar som vi kan se är att tillgängligheten till behandling ökat markant genom öppna verksamheter i många kommuner samt att tillgången till läkemedelsassisterad behandling ökat i fler landsting.

Men mycket återstår, för att fler ska få en kunskapsgrundad, tillgänglig behandling för missbruk och beroende. I nästa års budget ökar vi anslagen till forskning om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel.

Personer med missbruk har alltför ofta ramlat mellan stolarna. Eftersom både kommun och landsting ofta behöver ge insatser är det centralt för en framgångsrik behandling att man arbetar tillsammans. Därför har vi från i somras, i lag ålagt kommuner och landsting att ingå överenskommelser om samarbete för personer som missbrukar alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningsmedel.

Inom ramen för vår samlade strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken, fortsätter även arbetet med att utveckla stödet till barn som växer upp i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller där våld förekommer. Ett arbete pågår för att stärka ett barn- och familjeperspektivet i missbruksvården. För en framgångsrik behandling behöver ofta familjemedlemmar både få stöd för sin egen skull men också involveras i behandlingen.

Från och med nästa år tar vi ett ytterligare steg för tidigare vård. Tillnyktringsverksamhet kan vara ett viktigt insteg i behandling och utgöra en länk i vårdkedjan. Många unga hamnar i polisens fyllecell för tillnyktring. Dessvärre har vi ibland sett tragiska dödsfall. Fler som har ett blandmissbruk gör att polisen, som ju saknar medicinsk kompetens, har svårt att avgöra om vård behövs i det enskilda fallet. Vi flyttar från och med nästa år ansvaret för tillnyktringsverksamheten från polisen till landstinget där såväl en medicinsk bedömning kan göras och där erbjudande om vård och behandling kan ges omedelbart. Målet är att alla landsting ska kunna erbjuda en utvecklad tillnyktringsverksamhet.

I en väl fungerande missbruksvård blir alla vinnare. Missbrukaren, anhöriga och samhälle.

Maria Larsson, Barn- och äldreminister, ansvarigt statsråd för alkoholpolitiken (KD)

Anders W Jonsson (C), Socialutskottets ordförande

Saila Quicklund (M)

Maria Lundqvist-Brömster (FP)

Anders Andersson (KD)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel