Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Länsverksamhetschef om ortopedförändring: "Ett hot mot Sollefteå som akutsjukhus"

Om den akuta ortopedin plockas bort är det ett hot mot Sollefteå som fullvärdigt akutsjukhus. Den menar Anders Lundin länsverksamhetschef för akutmottagning och ambulans. Han ser en stor påverkan på sin verksamhet om förändringen genomförs.

På fredag ska hälso- och sjukvårdsnämnden besluta om ny inriktning för den ortopediska verksamheten i länet. För Sollefteå sjukhus innebär förslaget att man tar bort alla akuta ortopediska operationer i Sollefteå. De flyttas i stället till Örnsköldsvik. Kvar i Sollefteå blir en verksamhet med bara planerade operationer, cirka 600 höftproteser/knäproteser per år.

Samtliga länsverksamhetschefer har tillfrågats huruvida deras verksamhet påverkas om den akuta ortopedin flyttas från Sollefteå till Örnsköldsvik. Av 17 tillfrågade har Johan Nilsson, länsverksamhetschef för ortopedkliniken Västernorrland, fått svar av 16, verksamhetschefen för barn har inte svarat. Av de som svarat anger 14 att förändringen inte skulle påverka deras verksamhet.

De två verksamheter som svarat att de berörs är akutmottagning/ambulans och operationscentrum. Chefer där är Anders Lundin och Jonas Rudenstam, för övrigt två av tre chefer som inte är bosatta i Sundsvall. Den tredje är Rein Florell, chef för barn- och ungdom som inte svarat alls.

Jonas Rudenstam poängterar i sitt svar att förändringen skulle påverka verksamheten i samtliga orter.

– Det är däremot inte möjligt att precisera hur eller i vilken mån det påverkar. För att kunna göra det måste jag få ett betydligt bättre underlag, skriver Rudenstam i sitt svar.

Han fick frågan förra veckan och poängterar att det tar tid att diskutera med ledningsgruppen hur operationsverksamheten i länet påverkas och att det "naturligtvis inte" kan vara klart till fredag.

– Om den här förändringen skall kunna genoföras på ett så bra sätt som möjligt så måste det till en dialog inom och mellan verksamheterna efter det att förändringens innehåll preciserats mer i detalj, skriver han.

Anders Lundin, länsverksamhetschef för akutmottagning och ambulans har mest synpunkter.

– Vår verksamhet kommer att påveras stort, För att kunna gå vidare saknar jag fakta om hur planen är för att ta hand om de cirka 3 200 ortopedbesök som kommer till akutmottagningen i Sollefteå per år, skriver han i sitt svar.

Lundin poängterar att det blir längre och fler transporter och att målet med att nå 96 procent av befolkningen inom 30 minuter är på gränsen redan i dag. Han konstaterar också att det finns risk för att rätt vårdnivå inte uppnås inom den "Gyllene timmen", och att det blir lång tid i ambulans på dåliga vägar.

Enligt Anders Lundin blir det inget fullvärdigt akutsjukhus kvar om den akuta ortopedin tas bort. Det i sin tur medför att det kommer att bli svårt att rekrytera och behålla kompetent personal. Dessutom ser han ökade transportkostnader för både ambulans och sjukresor. Minst en dygnsbil måste placeras i Sollefteå och kanske även i Kramfors. Lundin påpekar också att det uppstår ett behov att köpa in en helikopter för att säkra patientsäkerheten, något som enligt honom är dyrt att både etablera och sedan fortsätta driva.

Länsklinikchef Johan Nilsson räknar med att förändringen ska spara tio miljoner kronor inom ortopedin och invändningarna från Rudenstam och Lundin gör inte att han inte tycker att förslaget ska genomdrivas. Hans förslag togs upp i hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott förra veckan. Men det lämnades vidare till nämnden utan förslag till beslut. På fredag ska politikerna i nämnden säga sitt. Eftersom det rör sig om en utbudsförsämring ska förslaget sedan tas upp av landstingsfullmäktige. Det blir i april.