Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Låt oss göra Sundsvall tryggare

Känslan av trygghet utgör ett av människors mest grundläggande behov. Trots det finns uppenbara brister i hanteringen av denna fråga, varför vi som ett nationellt parti inför valet valde ut just kriminalpolitiken som en av våra tre mest prioriterade frågor.

Då specifikt Sundsvall dessutom tillhör de orter med störst utpekad otrygghetskänsla, ser vi det som extra angeläget att vi politiker just här extra noggrant arbetar med dessa frågor. Ur det perspektivet är det positivt att kommunen arbetat med ett trygghetsprogram. Då vi vid det senaste fullmäktigemötet emellertid noterade att den politiska majoriteten missat flera och viktiga åtgärder för att ge trygghetsarbetet den tyngd det behöver, tvingades vi nu att i efterhand lämna in egna förslag för att stärka tryggheten i kommunen.

Våra kompletterande trygghetsåtgärder handlar i korthet om att kamerabevaka bussnavet i Sundsvall, att för gatubildens och för enskilda individernas skull stoppa tiggeriet, att preventivt förbjuda helmaskering, burka och nikab i våra skolor samt inte minst om att införa en kommunal brottspreventionsenhet med en tillhörande antibrottsfond.

Till detta föreslår vi dessutom även att kommunen säger upp avtalet om invandringsmottagning med Migrationsverket. Vi menar förvisso inte att det skulle finns någon naturlag som säger att asylinvandrare måste begå fler brott. De flesta är säkert rent av försiktigare eftersom man ofta fått betala ett dyrt pris för att etablera sig i sitt nya land.

Men samtidigt vet vi genom BRÅ-rapporten Brottslighet bland personer födda i Sverige och i utlandet (2005:17) att invandrare som grupp är kraftigt överrepresenterade generellt sett i brottslighet, med en överrepresentationsfaktor på 2,5. För grövre brott såsom våldtäkt, misshandel och mord är överrepresentationen än mer allvarlig – upp till fyra, fem gånger högre. För sex år sedan påpekade Folkpartiets Mauricio Rojas just detta faktum på DN debatt, samtidigt som han menade att den enda tillfredställande förklaringen ligger i invandrarnas sociokulturella arv, då skillnaderna mellan olika invandrargrupper är så stor. Dessutom lade han till att socioekonomiska faktorer har en i det närmaste obetydlig påverkan. Sedan dess har dock locket legat på från de övriga riksdagspartierna.

I Sundsvalls kommunfullmäktige har vi sverigedemokrater vid flera tillfällen talat om denna problematik. Vi har som enda parti lyft upp de frågor de andra partierna av ren feghet vägrat att ta i. Så kort tid tillbaka som under det senaste fullmäktige bad jag alla högre partiföreträdare att kliva upp och ta diskussionen. Ingen, förutom en enskild ledamot och före detta politisk vilde, tog chansen! Men inte heller han ville bemöta min oro över det faktumet att 95 procent av asylinvandrarna saknar ID-handlingar. Med den förda politiken har vi ingen som helst aning om vilka människor vi öppnar dörren för. Det, om något, borde vara det minsta man skulle få kräva att få känna till innan Sundsvalls kommun fattar beslutet att fortsätta med den ansvarslösa migrations- och trygghetspolitiken!

Johnny Skalin (SD)

Ledamot kommunfullmäktige Sundsvall

Riksdagsledamot

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel