Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Ledande landstingspolitiker okunniga kring sitt ansvar – låt styrelsen ta alla avtalsbeslut

Den representativa demokratins princip utgår ifrån att de förtroendevalda bär det yttersta ansvaret för sina respektive verksamheter. Det är högst beklämmande att ledande politiker i landstinget inte tycks äga grundläggande kunskaper kring det ansvar som de tagit på sig genom att träda in på sina tunga och välarvoderade poster.

Att skriva under ett avtal är detsamma som att fatta ett beslut. Men om beslut ska fattas på någon annan nivå än vid ett möte med landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen så ska det ske antingen med stöd av ett reglemente för en nämnd eller med stöd av delegation ifrån en landstingsnämnd eller genom delegation ifrån landstingsstyrelsen.

Läs även: Hon får 68 000 kronor i månaden av landstinget – trots nytt heltidsjobb

Om beslutanderätten ifråga om avtal för anställda är delegerad till exempelvis en landstingsdirektör så kan den delegationen, om så uttryckligen anges, vara förenad med en rätt för landstingsdirektören att vidaredelegera till någon annan.

Om det är så det gått till ifråga om det avtal som Inger Bergström ingått med Lena Thelin så gäller emellertid att Bergström haft skyldighet att anmäla det ingångna avtalet till den dåvarande landstingsdirektören Anders L Johansson. Men han ska därpå även anmäla beslutet till landstingsstyrelsen. Detta gäller för att styrelsen ska kunna ha full insyn i de beslut som fattas å styrelsens vägnar, det vill säga även samtliga de beslut som fattas med stöd av delegation. Landstingsstyrelsen har nämligen ett ansvar för beslut som de delegerat.

Läs även: Insändarstorm om Thelin-avtalet: "Det här gör mig heligt förbannad"

Av landstingsstyrelsens protokoll ska även framgå vilka delegationsbeslut som anmälts till styrelsen. Protokollen ska alltid anslås på landstingets anslagstavla senast den andra dagen efter det att protokollet har justerats. Huvudregeln är att beslutet först då ska verkställas.

Ett upprättat avtal är en allmän handling som enligt huvudregeln ska registreras så snart det har upprättats. Undantag gäller för handlingar som "hålls så ordnade att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats” – femte kapitlet, första paragrafen, tredje stycket Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Undantag gäller även om regeringen beslutat om annat. Inga av dessa undantag kan anses tillämpliga i detta fall.

Läs även: Per Herrey: Regionråd Erik Lövgren – du måste gå nu!

Det kan inte vara någon svårighet att få klarhet i hur delegationen såg ut vid tiden för avtalets tecknande och om beslutet anmäldes och protokollet anslogs på det sätt som ska ske.

Inger Bergström har ansvar för sin del i det hela, men att hon har ett ansvar friar inte landstingets ledande politiker ifrån deras ansvar.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Med tanke på alla vidunderliga och för oss medborgare kostsamma avtal som tecknats under årens lopp så vore det enda rätta att delegationen ändrades så att alla avtal, alternativt alla avtal över en viss lägre kostnadsnivå, ska fattas av styrelsen själv. Egentligen en självklarhet att det åtminstone finns ett kostnadstak ifråga om delegation av dylik beslutanderätt.

Att Bergström avgår på egen begäran efter oansvariga beslut men ändå får behålla full lön under sex månader är ytterligare ett märkligt beslut av någon. Man kan sannerligen undra hur det beslutet har motiverats.

Gunwor Swenning

För Plus-kunder:

Här är avtalet som kostar länet tre miljoner kronor – avtalet diariefördes efter drygt två år

Ex-revisorn jämför Erik Lövgren med Trump: "Han ska inte lägga sig i revisorernas arbete"

Thelin inte enda HR-chefen som hamnat i blåsväder: "Politiken och tjänstemännen blir ett"

Thelin-affären kan ge rättsligt efterspel: "Självfallet måste vi granska riktigheten"

Hultin polisanmäler regiondirektörerna: "Om det här är lagligt, var befinner vi oss då?"

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel