Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Bohlin om de växande vårdköerna: Vården är inte jämlik – och värst är det för oss västernorrlänningar

Annons

Nästan fyra av tio västernorrlänningar får inte vård inom den tid som vårdgarantin slår fast. Västernorrland placerar sig därmed tillsammans med Norrbotten i topp på listan över landsting med längst vårdköer. Bäst i landet i detta avseende är Halland där bara nio procent av patienterna behöver vänta mer än 90 dagar för en första kontakt med specialistvården. Detta enligt en granskning som Dagens Nyheter har gjort.

Utvecklingen går också åt fel håll. Andelen patienter som har fått vänta i mer än 90 dagar har ökat från 12 procent 2013 till 26 procent 2017.

Vårdgarantin är ingen garanti, det är på sin höjd en målsättning.

Talet om en jämlik vård är högtidsord utan någon djupare förankring i verkligheten. Vårdgarantin är ingen garanti, det är på sin höjd en målsättning.

Vården är inte jämlik. Det skiljer sig stort mellan landets olika landsting och det skiljer sig också beroende på var inom ett landsting du bor. Bor du i Junsele har du, sedan BB i Sollefteå lades ner, avsevärt mycket längre till en förlossningsklinik än om du bor på Haga i Sundsvall, ett stenkast från sjukhuset. Bor du i Stockholm har du ett flertal sjukhus att välja på inom några mils avstånd.

Många får vänta allt för länge på vård.

Det är ofrånkomligt att situationen också framgent kommer att skilja sig mellan dem som bor i tätbefolkade områden och de som bor i glesbygden. Frågan är alltså egentligen inte om vården ska kunna vara olika beroende på var man bor, utan hur stora skillnaderna ska tillåtas vara.

Kvalitetsmätningar av vården i Sverige visar att kvalitén är god. Bristerna ligger inte i att landets vårdcentraler och sjukhus erbjuder en undermålig vård utan i att allt för många får vänta allt för länge på vård.

Många landsting är hårt ansatta ekonomiskt. Kostnaderna överstiger intäkterna. Även om skatten successivt har höjts – och säkert kommer att fortsätta att höjas – så ökar kostnaderna än snabbare. Det saknas också ofta personal för att öppna fler vårdplatser även om det nu skulle finnas ekonomiska resurser för det.

Ett sätt att skjuta kostnaderna framför sig blir att öka köerna. Patienterna och kostnaden för vård av dem försvinner inte, men de behöver inte tas här och nu. Problemet är bara att det riskerar att öka den totala samhällskostnaden då patienter som inte får vård i tid både blir borta från jobbet längre och riskerar att bli sjukare än de skulle behöva bli om de fick vård snabbt. Och då har vi inte ens pratat om patienternas lidande.

Trycket på vården kommer inte att avta de kommande åren.

Demografin i Sverige är dessutom sådan att vi just nu är uppe i en omställning där allt fler blir äldre och allt färre är i arbetsför ålder. Och vårdbehovet ökar generellt med åldern, så trycket på vården kommer inte att avta de kommande åren.

Det här är den verklighet vi har att brottas med. Vården ser ut att bli en av de stora valfrågorna vid sidan om migration/integration och lag och ordning. Hur nästa regering än ser ut så måste den ha en strategi för att på bästa sätt möta den här utvecklingen.

Alliansen vill återinföra den "kömiljard" som under de borgerliga regeringsåren kortade vårdköerna. Men utvärderingar har visat att många landsting valde att prioritera enkla fall före mer komplicerade och krävande patienter för att få ner köerna och på så sätt få del av kömiljarden. Det skapar fel incitament för vården. Ska den återinföras bör den modifieras så att den inte åter får samma undanträngningseffekt.

Regeringen måste ta maskrosbladet från munnen och berätta om sin strategi för att öka tillgängligheten.

Från regeringens håll är det tyst som i graven. Man vill hellre tala om skandalen med Nya Karolinska (NKS) i Stockholms läns landsting än att prata om de övergripande strukturproblem som återfinns i många landsting och som påverkar långt fler än den förvisso mycket problematiska situationen med NKS.

Det är dags för Socialdemokraterna och Miljöpartiet att ta maskrosbladet från munnen och berätta om sin strategi för att öka tillgängligheten inom vården.

Mer läsning

Annons