Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett rättsäkert samarbete?

/

Annons
De senaste årens terrorism har fått regeringen att, framförallt på folkpartiets initiativ, vilja förändra författningen så att försvarsmakten ska få samarbeta med polisen. Detta har resulterat i två utredningar, den ena "Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning" har inte nämnts så mycket. Trots att några av de tunga remissinstanserna har gett den ett tydligt avslag.
Vi har ett problem idag som innebär att det inte finns någon som har befogenhet att beskjuta ett hot som förekommer i luftrummet. Där måste lagen ändras, och säkerhetspolisen som är en av de kritiska remissinstanserna har lagt på förslag att "en sådan lagstiftning skulle uttryckligen ge regeringen mandat att för vissa synnerligen allvarliga fall, där polisen saknar kapacitet, besluta om en militär insats under polisiär ledning". De understryker dock att det inte är någon panik med detta, då vi inte är utsatta för något hot idag.
Sen tar utredningen upp mer långtgående saker. Den vill att försvarsmakten ska få bruka våld emot civila med polismans befogenheter. Det starkaste argumentet emot berör den inte alls. Det är att militären är tränad för en typ av stridssituationer där proportionerna som gäller vid bruk av våld emot civila inte existerar. Men det är när förslaget vidgar gränserna för när militären ska sättas in mot civila, som jag tror att det har andra syften än att bara fylla de tomrum som måste fyllas. För det handlar om vad det kallar "annan liknande svår brottslighet utan koppling till terrorism" vilket bland annat innebär brott "som utsätter rättsväsendet och andra samhällsordningens grundpelare för påfrestningar av allvarligt slag". De vill att försvarsmakten ska få lägga sig i redan i förarbetet, under och efter brottet.
Det är farligt om militären ska arbeta mot civila enligt så otydliga ramar och då borde de istället avstå. Det är som Säpo säger, ingen panik idag och därför är det viktigare att göra en ändring som även fokuserar på rättssäkerheten. Inte som den här som säger "i utredningsuppdraget ligger inte att söka efter den rätta avvägningen mellan intresset av att skydda medborgarna och samhället mot angrepp av terrorister å ena sidan och intresset av att å den andra sidan slå vakt om grundläggande mänskliga rättigheter". Då tappar den det väsentliga, att skydda människor ifrån övergrepp.
Säpo driver också linjen att ingen annan aktör bör ges befogenheter, utan att polisens snarare bör utökas i den händelse att deras mandat inte täcker alla hål. Där håller jag inte med för jag tror att om eventuella hot emot samhället ska styra deras befogenheter, så kan det lätt spåra ur. Principen kan inte vara att de ska kunna hantera alla lägen för de ska främst vara rustade att hantera de civila. Vi får inte glömma att polisen alltid ska sätta sina medborgares rättigheter främst.

Mer läsning

Annons