Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ett reformerat strandskydd

Annons
1975 lagstiftade riksdagen om att ett strandskydd skulle instiftas. Lagen fastställde att inga nybyggen får ske på mark inom 100 meter från vattnet. Detta var ett uttryck för tanken att landets stränder bör vara tillgängliga för alla medborgare. Vi har full förståelse för det resonemanget, men samtidigt är det lätt att hitta argument som talar för en viss uppluckring av dagens starka strandskydd. Det är bra att Västernorrlands landshövding, Gerhard Larsson, har föreslagit en lagändring som öppnar för ett större inflytande för län och kommuner att genomföra lokala avvikelser från de av riksdagen fastslagna ramarna.
Det måste fastslås att det i vårt län inte finns någon brist på kustområden eller närhet till sjöar. Västernorrlands relativt modesta befolkningsantal gör att det i dagsläget finns väldigt många meter strandområde per person. Att länet och dess kommuner skulle tillåtas att ge dispens för personer som vill bygga nära vattnet behöver inte vara fel. På detta sätt kan vi locka fler människor regionen genom att erbjuda bland annat ett naturskönt boende nära vattnet. Detta kan i stor utsträckning ske utan att skapa brist på strandområden som kan utnyttjas av allmänheten.
De som hårdnackat motsäger sig all form av mildring av strandskyddslagstiftningen, senast Sverker Ottosson (mp) på denna tidnings debattsida i tisdags, brukar hävda att bebyggelse nära vattnet hotar växt- och djurlivet i de strandnära områdena. Detta argument väger enligt oss betydligt tyngre än argumentet om att lagen skall garantera attraktiva stränder för allmänheten. Självklart måste länsstyrelsen och kommunerna ta hänsyn till hur växt- och djurlivet skulle påverkas av sådan nybyggnation. Där byggandet skulle komma att få icke önskvärda konsekvenser bör dispens inte ges.
Vi är inga varma anhängare av onödiga utredningar, men i detta fall finns det mycket som talar för att göra en rejäl genomlysning av vilka konsekvenser ett uppluckrat strandskydd skulle få. Vilken påverkan får det på den biologiska mångfalden? Vilka risker finns för översvämningar och dylikt?
Dagens generella förbud mot vattennära byggande riskerar att bakbinda våra möjligheter att på ett rimligt sätt ta vara på den positiva tillväxtpotential naturen faktiskt erbjuder i vårt län.

\"Bygga nära vattnet behöver inte vara fel

Mer läsning

Annons