Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Fler händer i vården – färre olyckor

/

Annons

Riksdagsledamot (S)

Kramfors eva.sonidsson@riksdagen.se

SVT:s Rapport har under senaste tiden granskat ett angeläget ärende – fallolyckor hos äldre. Det visar sig att över 101 000 personer över 65 år föll förra året så olyckligt att det krävdes sjukhusvård.

Till det kommer alla olyckor som tas om hand på vårdcentraler.

I vårt län får drygt 3 000 personer årligen sjukhusvård till följd av fallolycka. Man har beräknat att en äldre person skadas allvarligt var femte minut, året runt. Två till tre personer dör dagligen, vilket gör fallskadan till den vanligaste dödsorsaken bland äldre.

Alla olyckor leder till stort lidande hos de äldre och kostar enorma summor för sjukvården och lidande för den drabbade. De allra flesta olyckorna sker i hemmet och därför anses många att det inte behövs några särskilda åtgärder.

Många olyckor sker på natten när man behöver stiga upp av olika anledningar. En del ramlar ner från pall eller stege, när lampan ska bytas eller julgardiner ska hängas upp.

Jag är glad att mina föräldrar ber mig om hjälp att byta gardinerna när det är dags. Även om dom flesta äldre försöker göra saker själv i stället för att besvära någon annan med en enkel tjänst.

Själva skadan efter fallet brukar ju läka, men om man blir sittande för länge eller liggande på sjukhuset, eller i hemmet utan rehabilitering kan detta på kort tid försämra allmäntillståndet på ett besvärande sätt. Därför är det viktigt att förebygga fallolyckorna så långt det bara är möjligt.

Ofta behövs ganska enkla saker för att förhindra en fallolycka. Att ta bort lösa sladdar, mattor och trösklar och flytta på möbler, som står i vägen, är ett mycket effektivt sätt att förebygga en olycka. Det handlar också om att se över medicineringen, så att den inte orsakar svindel, och att den äldre äter tillräckligt.

Idag faller ansvaret för dessa saker hos olika instanser, eller hos den enskilde eller anhöriga, varför det krävs att någon tar ett helhetsansvar för frågan.

Nu har vår nya äldreminister Åsa Regnér (S) i likhet med många andra har reagerat kraftigt på uppgifterna hur många och allvarliga fallolyckorna är för de äldre. Hon kommer att tillsätta en äldrekommission som ska ta fram en kvalitetsplan för regeringens satsning på äldreomsorgen.

Kommissionen kommer också att få i uppdrag att ta fram tydliga mål för hur vi kan minska fallolyckorna.

Regeringen satsar nästa år 2 000 miljoner för att förbättra äldreomsorgen, vilket kan ge 5 000 nya anställda. Mer personal med mer tid till äldre borde minska olyckorna åtminstone något.

I väntan på att vi får en riktig politik för bättre äldreomsorg, borde var och en som har en äldre person i sin närhet hjälpa till ett minska olyckorna. Bara att se sig omkring i en bostad, prata om maten och medicinen kan vara ett viktigt bidrag. Gör det, så blir det bättre för alla.

Mer läsning

Annons