Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

KRÖNIKA: Är det samhällets fel att diagnoserna ökar?

/
  • Många barn blir stressade av oordning och kaos. För dem med ADHD är det svårare att hantera än för de flesta andra.

De senaste åren har antalet ADHD-diagnoser ökat lavinartat. Det finns många teorier om varför. En intressant och även relevant teori är den som går ut på att det har att göra med samhällsutvecklingen och inte minst situationen i den svenska skolan.

Annons

Problemet med den teorin är många genom att skulden läggs på samhället också avfärdar diagnoserna som hittepå. Det finns fortfarande många som inte tror att ADHD existerar, att det inte är en riktig diagnos, utan att bara ett sätt att sätta en stämpel på barn som är lite bråkiga eller har det jobbigt i skolan. Denna okunskap ställer till det ordentligt för alla dem som lever med dessa diagnoser, och även deras omgivning, inte minst föräldrarna. Dessa anklagas ofta direkt eller indirekt för att ha misslyckats med sin uppfostran.

ADHD är en i allra högsta grad existerande diagnos med hög ärftlighet. Rent biologiskt handlar det om obalans i hjärnans belöningssystem.

Betyder det att teorin om samhällsutvecklingen som orsak till ökningen av diagnoser inte stämmer? Eller att det är vanligt att den sätts felaktigt på personer som egentligen reagerar helt normalt på stress och kaotiska klassrum?

Verkligheten är knappast så svartvit. Diagnoskriterierna har utvecklats och även om det säkert händer lär det vara försvinnande få som i dag får en ADHD-diagnos utan att ha ADHD. En ökad medvetenhet som gör att fler utreds är också en viktig orsak till att fler får en diagnos, liksom det faktum att fler flickor utreds. Tidigare har flickorna och kvinnorna med ADHD blivit förbisedda och odiagnostiserade. Det är inte helt ovanligt att vuxna kvinnor som först fått andra psykiatriska diagnoser, som exempelvis utmattningsdepression, efter grundligare utredning visat sig ha just ADHD.

En person med ADHD är ofta mer stresskänslig än andra. Dessutom har personen svårt att koncentrera sig. I ett samhälle där den allmänna stressen ökar, och i en skola där det är svårt att hitta arbetsro, blir symptomen tydligare, varför fler upptäcks tidigare. Dessutom är det många skolor som i strid mot skollagen kräver en diagnos för att sätta in särskilt stöd åt elever som behöver det.

I rätt miljö behöver inte ADHD vara ett funktionshinder. Det betyder inte att det inte är en i allra högsta grad reell diagnos, däremot att det är först i kontakt med omvärlden som funktionshindret uppstår. För många är det svårt att uppfatta eller anpassa sig till sociala koder och normer, varför ett samhälle med högre tolerans med olikheter också är en bättre miljö för den med någon form av NPF (Neuropsykiatriskt funktionshinder).

En person med ADHD behöver inte ha det särskilt besvärligt i en anpassad miljö. En anpassad miljö betyder allra oftast att det finns tydliga rutiner, ordning och reda, och att man skalar bort distraherande ljud- och bildintryck eftersom den som har ADHD ofta har svårt att filtrera intryck utan tar in allt på samma gång. Allra viktigast är kanske att se alla barn som individer och så långt det bara är möjligt anpassa sig efter deras individuella behov och förmågor. Det kan till exempel handla om att vissa bäst tar till sig information genom att själv läsa en text, andra genom att lyssna på någon annan som läser och åter andra genom att titta på bilder.

Sammanfattningsvis kan man säga ett barn med ADHD ofta klarar sig bra om det finns tydliga rutiner, ordning och reda, lugn och ro och en acceptans för olikheter. Det gäller visserligen för alla barn, även dem som saknar diagnos, men för ett barn med en diagnos är det ofta svårare än för andra att anpassa sig till oordning och kaos.

Ändå är det ofta just dessa som har det svårast som förväntas anpassa sig till de andra, i stället för tvärtom.

Det är ju inte så enkelt som att ADHD inte skulle existera om det vore ordning och reda överallt, men det skulle göra livet lite enklare för dem som bär på diagnosen.

Mer läsning

Annons