Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Lång väg kvar

/
  • Mitt ibland oss finns det människor som inte får den hjälp de förtjänar och behöver.

Annons
För mer än tio år sedan påbörjades den stora psykiatrireformen. Kommunerna skulle ta över ansvaret för personer med psykiska funktionshinder. De sjuka skulle kunna bryta sin isolering, leva i det öppna samhället i stället för på institutioner, ges bättre livsvillkor och chanser till rehabilitering. Landets kommuner skulle ansvara för dem som ansågs färdigbehandlade av slutenvården, ge dem boende, arbete eller sysselsättning, samt befrämja sociala kontakter. Denna uppgift har i mycket misslyckats. \"Många kommuner saknar en tillräckligt bra verksamhet för att psykiatrireformens mål och intentioner ska kunna förverkligas.\" Det konstaterar socialstyrelsen efter den tillsyn som gjordes i landet mellan 2002-2004. Tyvärr utgör kommunerna i Västernorrland inget undantag.
Psykiatrireformens idéer var tveklöst välbehövliga om inte annat innebar nedläggningarna av de gamla mentalsjukhusen att många sjuka kunde bryta sin isolering samtidigt som fördomarna mot psykiskt funktionshindrade efter hand avtagit. Men mycket återstår och många sjuka människor i bland annat Västernorrland får inte det stöd de har rätt till.
Den tillsyn länsstyrelsen gjort i länets sju kommuner visar bland annat att det saknats mål och riktlinjer för verksamheten med psykiskt sjuka. Helt enkelt vad kommunerna har för tankar om var man vill nå med arbetet och hur vägen till målet ser ut. Det gäller allt från brister i målinriktningen på den politiska nivån, vidare till socialtjänsten där det är si och så med övergripande verksamhetsplaner. Det saknas ansvariga handläggare inom socialtjänsterna. Det råder bristande kännedom om hur många psykiskt funktionshindrade personer det finns i kommunerna och vilka behov enskilda individer har. Länsstyrelsen har också haft invändningar mot allt för stora och institutionsliknande boenden samt avsaknaden av alternativ på boendeformer. Det finns också oacceptabla exempel där det brustit i rättsäkerheten. Tydliga politiska mål är i sammanhanget ett måste. Frågan är vilken kunskap och insikt som finns om detta hos våra lokalt folkvalda?
Sist men inte minst måste också riksdagen agera så att också psykiskt sjuka skall omfattas av sysselsättningsgarantin enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Att så inte är fallet i dag är en skamfläck i synen på olika grupper av människor och deras behov av samhällets hjälp.

\"också psykiskt sjuka skall omfattas av sysselsättningsgarantin

Mer läsning

Annons