Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

LEDARE: Sverigedemokrater och invandrare – lika som bär?

Sverige utmärker sig som ett land med hög tillit men vissa grupper sticker ut.

Annons

SOM-institutet mäter och redovisar årligen tilliten i det svenska samhället. Deras senaste publicering "Mellanmänsklig tillit i Sverige 2015" visar att 60 procent av respondenterna har hög tillit, endast 10 procent har låg tillit.

Gruppen med hög tillit är intressant att studera närmare. Någon skillnad mellan män 58 procent och kvinnor 61 procent kan i princip inte identifieras. Detsamma gäller om man bor på landsbygden 59 procent eller i någon av Sveriges tre största städer - 63 procent.

Vad gäller tillit finns alltså inte en spricka mellan stad och land eller män och kvinnor.

De skillnader som kan identifieras är att andelen som känner en hög tillit är lägre i yngre ålder 16-29 år, endast 48 procent än i hög ålder 50-64 år 65 procent. Detsamma gäller utbildningsbakgrund där de med hög utbildning i större grad känner hög tillit 73 procent jämfört med låg utbildning som har en mindre andel 47 procent. Skillnaderna mellan högre tjänstemän 76 procent, har ett jobb 65 procent, hög hälsa 73 procent och arbetare 50 procent, arbetslösa 42 procent, dålig hälsa 33 procent är också intressant att notera.

Utöver dessa sticker två grupper ut. Utomeuropeiska invandrare och sverigedemokrater som är mer lik varandra än vad man kan tro.

Endast 39 procent av de som är födda utanför Europa känner hög tillit. Samma grupp sticker dessutom ut där hela 18 procent känner en låg tillit. Att jämföra med den som är uppvuxen i Sverige där 62 procent känner hög tillit.

Paradoxalt nog representerar Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en väljargrupp som närmast kan beskrivas som

Sambandet är lika tydligt för Sverigedemokraternas väljare där endast 39 procent känner hög tillit och hela 21 procent känner låg tillit. Det här kan jämföras med väljare som röstar på ett annat riksdagsparti där den höga tilliten ligger på en nivå mellan 61 och 73 procent. I topp kommer centerpartiets och liberalernas väljare, 70 respektive 73 procent. Andelen som känner låg tillit bland övriga riksdagspartiers väljare kretsar kring bottenlåga 6 procent. Varför är kunskapen om vår tillit viktig?

Jo eftersom Sverige utmärker sig som ett samhälle med mycket hög tillit. Även bland grupper som i den här jämförelsen kan anses ha låg tillit, exempelvis lågt utbildade eller yngre så är tilliten på en relativt sätt hög nivå. Det här är viktigt att försvara. Forskning visar att samhällen med hög tillit också kommer med andra vinster. Där finns mindre korruption, en mer välfungerande demokrati, större ekonomisk aktivitet, bättre hälsa och mer jämlikhet.

Samtidigt slår SOM-institutets rapport hål på myten om att samhällskontraktet i Sverige har gått sönder som ett resultat av vår höga invandring. Att tilliten inte är lika hög bland utomeuropeiska invandrare är naturligt eftersom man inte arbetat upp det sociala kapitalet i sitt nya land. Det illustrerar också ett viktigt fokusområde för integrationspolitiken.

Detsamma gäller Sverigedemokraternas väljare som står på sidlinjen av det svenska samhället i dag. Det finns anledning att forma en integrationspolitik eller sammanhållningspolitik också för infödda svenskar som i dag upplever sig vara förlorare i det moderna samhället.

Mer läsning

Annons