Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

När kunderna skinnas

/
  • Om Sundsvall energi tvingas höja taxorna för att täcka kommunens avkastningskrav blir det kunderna som drabbas.

Annons
Skattehöjningar brukar vara den vanliga lösningen när främst socialdemokratiskt styrda kommuner inte klara av att hantera ekonomin på ett tillfredsställande sätt. I Sundsvall tycks vänsterkartellen ha insett att den dörren i det närmaste slutits till (vem vågar förresten prata skattehöjningar med mindre än ett år kvar till valet?). Men det finns andra vägar att taxera medborgarna till exempel genom att kräva ökad avkastning av de kommunala bolagen.
Sålunda har socialdemokraterna aviserat att man vill höja avkastningskravet för Sundsvall Energi med mellan 15 och 20 procent, allt för att kunna mjölka kommunkoncernens rikaste företag på pengar. Allt vore gott och väl med detta om vi tror att ett bolag, vare sig det drivs i privat eller i offentlig regi, utan vidare kan leverera höga vinster till sina aktieägare utan att företagets kunder får betala i den andra ändan.
Till saken hör att ett krav på uppåt 20 procent på eget kapital är anmärkningsvärt stort. För att regelbundet leverera en sådan avkastning till sin ägare fordras närmast att verksamheten handlar om ocker eller som i föreliggande fall att företaget verkar i monopol- eller oligopolställning.
Det är uppenbart att Sundsvalls Energis fjärrvärmekunder är de som i första hand kommer att få betala en sådan nota. På sikt är detta illa då det riskerar att få nyrekryteringen av fjärrvärmekunder att minska. Om människor på grund av osäkerhet kring priset på fjärrvärme, dessutom väljer att behålla mindre energieffektiva system i sina bostäder, kan detta i sin tur leda till uppenbara nackdelar ur ett miljöperspektiv.
Principiellt ogillar vi dessutom att kommunens företag arbetar med verksamhet som kan göra lika bra eller bättre privat. Kommunal service bör bygga på självkostnadsprincipen. Men när nu kommunen äger företag som Sundsvalls Energi borde verksamheten styras så att företaget genererar en avkastning som kan anses som \"normal\". Att utöver det dränera sitt eget företag på pengar för att täcka andra förluster i den kommunala sfären är osnyggt. Indirekt skinnas företagets kunder i detta fall de egna skattebetalarna. Detta är förkastligt och på längre sikt något som kan bli en dålig affär som skadar Sundsvall Energi.
Vår fromma förhoppning är att oppositionen, partierna i Allians för Sundsvall, förmår att hålla sig borta från sådant geschäft.

\"Dålig affär som skadar Sundsvall Energi

Mer läsning

Annons