Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ogrundad kritik mot CMR

Annons
I somras var organisationen Centrum mot rasism (CMR) i blåsväder. Svenska Dagbladet granskade verksamheten och ekonomin i flera artiklar. Kritiken var hård och man kan nog säga att CMR sågades jäms fotknölarna i medierna. Interna motsättningar, avhopp, trakasserier, bristande fokus och svag styrning samt kontroll på ekonomin var några delar av kritiken. En del var definitivt sant, annat var det inte. I mycket visade sig kritiken sakna grund.
Integrationsminister Jens Orback fick det hett om öronen, trots att det handlade om en frivilligorganisation där det borde ha varit styrelsen som fört talan och svarat på kritiken. Den massiva kritiken resulterade i en revision och nyligen blev resultatet offentligt. Granskningen genomfördes av Öhrlings Pricewaterhouse Coopers och Ramböll Management. I dag är det tankeväckande hur lite medierna rapporterat om granskarnas slutsatser. Inte många andra organisationer har blivit föremål för samma grundläggande genomgång.
Öhrlingsrevisorerna skriver bland annat att CMR:sekonomiska redovisning och rutiner överlag fungerat tillfredsställande. Öhrlings konstaterar visserligen att det "förelegat vissa brister" i den ekonomiska skötseln, men att bristerna successivt åtgärdats. Man bedömer också att revisionen skötts helt tillfredsställande under den granskade perioden och att detta också starkt bidragit till att kvaliteten på redovisning och bokslut kunnat upprätthållas.
Ramböll Management som tittat mer på verksamhet och aktiviteter, påpekar bland annat att kansliet haft en låg bemanning, särskilt vad gäller den ekonomiska administrationen. Vidare resonerar Ramböll kring krav på utvärdering av verksamheten. Omfattande krav på uppföljning kan påverka CMR:s oberoende, konstaterar granskarna som också påpekar att man kan inte ställa samma krav på CMR som på en myndighet.
Centrum mot rasism har vissa hybridegenskaper (liknande Riksidrottsförbundet). Organisationens tillkomst är ju devis ett politiskt beställningsjobb. Det gäller ändå att klara ut rollerna och visst skall verksamhet, uttalanden och åsikter debatteras och kritiseras. CMR skall, som alla andra, kunna motivera sin verksamhet.
Vi behöver inte försvara CMR. Det klarar de nog själva. Men med tanke på sommarens tuffa debatt är det anmärkningsvärt att så lite nu rapporteras om resultatet av de granskningar som gjorts. Detta är faktiskt exempel på dålig journalistik det borde leda till debatt och självkritik.

"det borde leda till debatt och självkritik

Mer läsning

Annons