Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Petter Bergner: Självklart kommer en generös flyktingpolitik att förändra Sverige

/
  • En generös flyktingpolitik kommer att förändra Sverige.

Landets socialtjänster pressas allt hårdare, vilket påverkar annan kommunal verksamhet. Detta samtidigt som de ensamkommande flyktingbarnen fortsätter att komma.
Därmed ökar trycket på verksamheter som redan är trängda och inte sällan underfinansierade. Att det förhåller sig på detta vis kan inte ha undgått någon.

Annons

Dagens Samhälle (10/12) ger i en artikel en tydlig och översiktlig bild av läget:

240 kommuner – 83 procent av alla kommuner – uppger att socialtjänsten pressas hårt av flyktingtrycket. Det är skriande brist på socialsekreterare. Ensamkommande ungdomars behov utreds summariskt eller inte alls. 27 kommuner har anmält sin verksamhet och SKL kräver undantagsregler.

Örnsköldsviks kommun har i veckan vädjat till Migrationsverket om att få en paus i mottagandet av ensamkommande. Detta steg togs därför att man ville få tid att "klara av att säkra kvaliteten, både vad gäller lokaler och personal", som välfärdsförvaltningens ordförande uttrycker saken.

Men någon respit ges inte och kommunen får nu laga efter läge. Precis som kommunerna i Västernorrland i övrigt måste göra.

Socialtjänstens nationella kris illustrerar tydligt hur flyktingsituationen kräver kompromisser och eftergifter både från höger och vänster.

Borgerliga partier – och för all del även ledarskribenter – måste tugga i sig att de kostnadsökningar som nu faller på kommunerna måste kompenseras. Det måste exempelvis finnas pengar att betala konkurrenskraftiga löner, annars kommer personalbristen att bestå.

Det gäller också att acceptera att detta i sin tur kommer att begränsa möjligheterna att driva en offensiv skattesänkarpolitik. Breda sänkningar för de egna kärnväljarna måste i vissa fall ersättas av mer riktade punktinsatser.

Även från socialdemokratiskt håll kommer det att krävas omprövning, eftersom trösklar och utestängningsmekanismer aldrig kommer att kunna filas ned med traditionell socialdemokratisk politik.

Det skulle vara möjligt att föra en betydligt mer generös flyktingpolitik än den som regering och riksdag nu slår in på. Men en sådan politik ställer krav och den kommer att förändra Sverige.

Vi som försvarar en liberal migrationspolitik måste i alla lägen vara tydliga – och ärliga – med att så är fallet. Och motsvarande ärlighet rörande uppsåt, målsättningar och konsekvenser måste också den restriktiva linjens förespråkare uppvisa.

Debatten om landets vägval och målkonflikter måste föras på ett seriöst sätt. Medborgarna har rätt att få veta vilka alternativ som står till buds.

Mer läsning

Annons