Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Var är tågets vagnar?

Annons
Det finns bara delvis anledning att dela den försiktiga optimism som bland annat landshövding Gerhard Larsson visar inför första halvårets befolkningssiffror från SCB. I materialet framgår att Sundsvall och Örnsköldsvik växer de två största kommunerna kallas av hövdingen för länets \"draglok\".
Men när \"vagnarna\" i befolkningstågets förlorar sammanlagt över 400 invånare, är det sammanlagda tappet större än den ökning på drygt 300 personer som Sundsvall och Övik kan glädjas åt. Frågan blir då om de övriga fem ekipagen verkligen är påkopplade, eller om de övergivits kvar på bangårdar i Medelpad och Ångermanland? Om befolkningsökningen i södra och norra länsdelarna inte är annat än resultatet av att de mindre kommunerna dräneras på människor, ja då handlar det om ett nollsummespel.
Allt är dock inte dystert. Kanske är det länets starka basindustrier som är orsaken till att Västernorrlands befolkningsutveckling trots allt ser betydligt ljusare ut jämfört med övriga län från Dalälven och norrut. Men tryggheten i denna industri utgörs inte av att den skapar fler jobb. Vi känner visserligen glädje vid varje ny investering. Samtidigt bör vi komma ihåg att detta med automatik innebär rationaliseringar sällan eller aldrig några nya jobb.
På en rad områden måste betydande förändringar ske om länet skall kunna växa. Det handlar om inställningen till företagande i allmänhet, att våga ifrågasätta och ompröva offentliga monopol i kommuner och landsting. Det gäller utbildningsnivåer och infrastruktur. Listan kan göras längre men klart är att gamla mönster måste brytas om vårt län skall ha skuggan av en chans att konkurrera med tillväxtorterna i Mälardalen, småländska Gnosjö eller för den delen tävla med den framgångsrika Umeåregionen.
Det var skogen och dess produkter som genom privat företagande en gång skapade tillväxt och jobb i Norrlands kustland och inland. Detta är en resurs som i dag är i det närmaste fullt utnyttjad. Slutsatsen blir vår ständiga käpphäst: vikten av entreprenörskapet, behovet av en kultur som i betydligt större utsträckning bejakar möjligheterna till nya företags framväxande.
Livsmiljö och boendestandard anges ofta som drivkrafter för en positiv befolkningsutveckling i länet. Visst kan det delvis vara så, men till slut är det ändå en fråga om materiell tillväxt. Människor flyttar dit jobben finns.

\"Människor flyttar dit jobben finns

Mer läsning

Annons