Annons
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

M, L: Hotellbåten ligger 50 meter fel – vi oroas över att beslutet frångicks

Annons

Sundsvall segrade glädjande i kampen om det flytande hotellet som behövde en ny kajplats, under den tid som dess plats i Göteborg ockuperas av ett brobygge.

I stadsbyggnadsnämnden ställde sig både moderater och liberaler positiva till att vi skulle få ett flytande hotell till Sundsvall. Dels som en efterfrågad utökning av hotellrum, fler arbetstillfällen, men också som ett sätt att förstärka vår hamn med ett trevligt, marint inslag. Vi anser att Sundsvall ska vara en välkomnande stad, där vi ser positivt på de aktörer som vill etablera sig här.

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Det är också självklart viktigt att Sundsvalls medborgare kan känna sig trygga med att vi som är förtroendevalda politiker tar ansvar för och noga granskar de beslut vi ska ta. För att denna etablering skulle fungera bra fanns en del kriterier som vi, i oppositionen, ansåg viktiga att de uppfylldes.

För Plus-kunder: Hotell Baltic vill att hotellbåten i hamnen flyttas: "Vi tittar rakt in i den"

Det var bland annat viktigt att hotellet kunde ”flyta in” på ett bra sätt i Sundsvalls stadsmiljö. Alltså att hotellet placerades så att det stämde överens med vår stadsvision, att ”staden möter vattnet”, och att de fria ytorna och siktfälten mot vattnet hålls så rena som möjligt. Vi var också noga med att hotellet inte fick störa Medvinds verksamhet eller andra berörda.

I andra bygglovsärenden kan till och med en halv meter vara avgörande för ett positivt eller negativt besked.

I de ritningar som följde bygglovsansökan var placeringen en helt annan än den som vi nu ser i verkligheten. Vårt positiva beslut baserade sig på att hotellet var placerat viktiga 50 meter ut mot havet, mot nuvarande plats. Så blev också stadsbyggnadsnämndens beslut. I verkligheten är alltså hotellet felplacerat. Detta medför, olyckligtvis, att känslan av staden "möter havet" skärmas av för flanerande Sundsvallsbor. Det ger också ett begränsande intryck för trafiken på ”gamla E4”/väg 562 i nordlig riktning, förbi kasinot.

För Plus-kunder: Tillbakavisar att hotellbåten står fel: "Ligger helt inom detaljplan"

Vi, M och L, anser att det är anmärkningsvärt att en fastighet som i ett bygglov har en fastställd plats, kan förskjutas hela 50 meter ”av praktiska skäl”. I andra bygglovsärenden kan till och med en halv meter vara avgörande för ett positivt eller negativt besked. För oss, i egenskap av förtroendevalda politiker, är det viktigt att våra medborgare kan lita på att beslut som tas i en nämnd också gäller. I detta fall har ett beslut frångåtts, och det oroar oss. Dessutom har det medfört att en positiv etablering i Sundsvall, kommer att kunna anses som störande av många.

Sundsvall har under året utsetts till Sveriges vackraste stad. Det är ett renommé som vi skall vara stolta och mycket rädda om. Vi har en stadsvision som vi har kommit överens om och skall följa för att Sundsvall även i framtiden kommer att anses vara Sveriges vackraste stad. I politiken skall vi ta beslut i demokratisk anda, och sedan följa de beslut som vi tar.

Gunilla Molin (M) gruppledare stadsbyggnadsnämnden

Lars Holmgren (L) ledamot stadsbyggnadsnämnden

Läs också:

En ful pråm förstör centrum – inte blir det lättare att sälja lägenheter nu

För Plus-kunder: Se när hotellbåten Astoria anlände till Sundsvalls hamn

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel