Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Många frågetecken kring nytt bostadsområde i Ankarsvik – ligger en hund begraven i släntlutningen?

Med anledning av artikeln "Nytt villaområde på Alnö lottas inte ut till privatpersoner – ska säljas till bostadsföretag".

Efter 44 år i byggbranschen är det inte utan att man höjer på ögonbrynen då man läser artikeln om nya bostadsområdet Beteshagen som ska byggas på Alnö.

Måste be experten Mattias Strömbom att förklara förhållandet mellan taklutning och marklutning! Har det skett något revolutionerande de senaste åren som gör att kunskapen om taklutningar har stor påverkan på markförhållande?

Det andra som skapar fundering är att det nu skall säljas till ett bostadsbolag som påstås ha bättre förutsättningar att anpassa husens taklutningar till rådande markförhållande. Detta borde anses som rent nonsens.

Om en enskild person får köpa tomt vänder den sig nästan alltid till en hustillverkare för att få hjälp med ritningar, byggande och leverans av valt hus. I denna process kommer så den formella delen som är ansökan om bygglov. Där finns möjlighet att lämna synpunkter och föreslå ändringar från kommunens handläggare. Bygglovet bör alltså inverka på den utformning som skall genomföras. Är det så att denna process, bygglov, utelämnas när det gäller bostadsbolaget? Torde inte vara fallet. Hur betraktar man bostadsbolaget i detta avseende? Är det undantag eller?

Man kan tolka det som att det finns en hund begraven i markförhållandena vad gäller dessa tomter på Ankarsvik, Alnö.

Det som sker med en försäljning till ett bostadsbolag är att kommunen vill ha betalt för sin exploateringskostnad samt lite till som kan kallas påslag. Bostadsbolaget bygger och säljer till hugade spekulanter och då ligger kostnaden till kommunen för köpet av marken i prissättningen. Därtill läggs ett påslag, i detta fall vinst, eftersom det mest troligt är ett privat bostadsbolag. Den blivande husägaren/lägenhetsinnehavaren får alltså betala tomten med två påslag.

Intressant om man kan redovisa de verkliga förhållandena för dessa tomter.

Jag kommer med stort intresse att följa utvecklingen av detta område. Blir det av eller åker det ner i väntaläge?

Nyfiken Alnöbo

SVAR DIREKT:

"Nyfiken Alnöbo" efterlyser mer information från kommunen angående det planerade bostadsområdet som kallas Beteshagen. Området innehåller byggrätter för både mindre flerbostadshus och villatomter.

Byggrätterna för flerbostadshusen kommer i vanlig ordning att säljas till en exploatör. Det betyder att Alnö när husen står färdigbyggda får ett tillskott av hyresrätter eller bostadsrätter. Detaljplanen för Beteshagen medger därutöver att ett antal villor får uppföras.

Kommunen brukar vanligtvis lotta ut villatomter till intresserade köpare men i Beteshagen kan det bli så att tomterna säljs till en eller ett par hustillverkare. Skälen till detta är två. Dels finns en planbestämmelse om suterränghus då marken sluttar, dels finns en planbestämmelse som anger största taklutning på byggnaden till 18 grader.

Detta är två helt olika saker och det är förstås olyckligt om insändarskribenten dragit fel slutsatser utifrån artikeln, men utöver detta förtydligande torde inte någon ytterligare förklaring om markförhållandena och kravet på taklutning behövas. I alla fall medför bestämmelserna i detaljplanen att antalet husmodeller som får byggas på tomterna är begränsat.

Kommunen kommer vid försäljning av tomterna att välja det alternativ som ger bäst förutsättningar till ett fint bostadsområde. Kommunen får, precis som andra markägare, sälja marken till vem den vill. Vid försäljning av kommunägd mark säkerställs att marken säljs till marknadspris genom att värdeutlåtande beställs från extern auktoriserad fastighetsvärderare.

Hoppas detta besvarade dina frågor.

Med vänlig hälsning

Mattias Strömbom, mark- och exploateringsingenjör, stadsbyggnadskontoret, Sundsvalls kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel