Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Mängder av massor måste köras till Älandsbro för sanering

Stora mängder förorenad jord måste köras från Fagervik till Älandsbro för sanering. Det kommer att krävas fler än 1 000 billass för transporterna. Länsstyrelsen har beviljat 16 miljoner kronor i extraanslag för den merkostnad som projektledningen inte räknade med från början.

Hela historien är en följd av att två miljömyndigheter fattat helt olika beslut om hur den förorenade jorden skulle tas om hand vid saneringen av det gamla industriområdet.

Projektledningen med kommunen i spetsen sökte tillstånd om att få lägga upp och avvattna muddrade massor frånstrandkanten, liksom man lakat ur den jord som innehåller miljögifter.

I juni gav länsstyrelsen tillstånd att använda jorden som fyllnadsjord på vissa delar av området. Den jorden skulle läggas på mindre känsliga partier och sedan täckas med ett tjockt lager ren jord.

Naturvårdsverket överklagade

Godkännandet kom från den miljösakkunnig avdelningen på länsstyrelsen. Men Naturvårdsverket tyckte inte om lösningen och överklagade till Miljödomstolen i Östersund och krävde att tillståndet skulle upphävas.

Kommunen kompletterade sin ansökan om att få använda jordmassorna samtidigt som man betonade att en bortforsling skulle bli så dyr att den inte rymdes inom det beviljade anslaget för saneringen.

Länsstyrelsen ansökte då om ett extra statligt anslag för att klara den eventuell merkostnad som skulle drabba projektet om Naturvårdsverkets uppfattning gick igenom.

Godkänd mottagare

När kommunen ursprungligen sökte och fick tillstånd att återanvända jordmassorna fanns närmaste behöriga depå för mottagande av jorden nere i Mellansverige. Därför bedömdes kostnaderna för transport inte stå i någon som helst rimlig proportion till den miljömässiga vinningen.

– Vi har vid upphandling av ett senare delprojekt fått klart för oss att det numera finns en kompetent och godkänd mottagare, Älands Avfallsanläggning, uppe i Älandsbro.

–Det innebär att transportkostnaderna inte blir oöverstigliga eftersom vi samtidigt beviljats 16 extra miljoner för denna hantering.

Det säger kommunens projektansvarige, ekolog Stefan Grundström.

Lastbilsarmada

Det kommer ändå att bli en stor transportapparat eftersom det handlar om ungefär 15 000 kubikmeter som måste tas om hand för behandling.

Det kommer att kräva en armada av lastbilar, minst 1 000 lass kanske fler, för att transportera jorden till Älands Avfallsanläggning, ett företag som drivs av kommunägda HEMAB och Sakab.

När det stod klart att staten skulle tillskjuta pengar som täckte merkostnaden så drog kommunen tillbaka sin begäran om att få dra nytta av jordmassorna inom det gamla fabriksområdet. Länsstyrelsen har också återkallat sitt tillstånd och Miljödomstolen har avskrivit ärendet.