Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt hårdare konkurrens på bredband

Konkurrensen om bredbandskunderna blir allt tuffare.
Prispressen gynnar kunderna samtidigt som företagens kostnader för marknadsföringen ökat till närmare en miljard kronor om året.

Annons
Bredbandsmarknaden fortsätter att växa snabbt. De fasta uppkopplingarna till nätet blir allt fler, förra året var ökningstakten 35 procent till drygt 1,2 miljoner hushållskunder. Priserna är på väg nedåt samtidigt som hastigheterna är på väg uppåt. Ett guldläge för kunderna, men även operatörerna är nöjda. Fast internetuppkoppling ger bra marginaler för säljarna.
Telia är överlägset störst med nästan 40 procent av marknaden. Bredbandsbolaget har 23 procent men vid sidan av jättarna finns det många andra leverantörer, bland andra Comhem, UPC, Spray och Glocalnet. Härom veckan beslöt också danska TDC att sätta ner foten på den svenska marknaden efter köpet av Song med ett rejält fibernät i Sverige. Därmed blir konkurrensen hårdare, särskilt när det gäller priset.

Miljard i marknadsföring
 Konkurrensen har skärpts. Det stora som hänt är att TDC gått ut och erbjuder tjänster direkt till hushållen. De har i dag inte några abonnenter alls i Sverige och de måste slå sig in på en marknad där det redan finns många aktörer. Och det enda sätt de kan göra det på är att sänka priset. Därför blir det en ytterligare prispress nu när de går in i marknaden, säger Peder Ramel, vd på Bredbandsbolaget.
 Det visar sig också i att marknadsföringen för bredband har ökat mycket kraftigt, säger Ramel.
Sedan 2003 har kostnaderna för marknadsföring från alla operatörer på marknaden stigit i raketfart, en ökning med 150 procent till omkring 300 miljoner kronor under första halvåret. Lägger man till direktreklam och telefonreklam landar summan på storleksordningen 450 miljoner kronor under årets första sex månader. För helåret 2005 kan det innebära kostnader för marknadsföring på uppemot en miljard kronor.

Höjd hastighet
 Tittar vi på ökningstakten under de senaste två åren ser vi ingen avmattning utan det verkar som investeringarna i marknadsföring fortsätter, säger Ramel.
Stefan Williamsson, chef för marknadsanalys på kontrollmyndigheten Post- och telestyrelsen (PTS), ser också tendenser till hårdare konkurrens på bredbandsmarknaden.
 Det finns en hel del konkurrens och prispress. Vi har inga uppdaterade siffror på prisutvecklingen men vi har tidigare sett att det finns en liten nedåtgående trend. Framför allt har vi sett mycket erbjudanden där man höjer hastigheterna. Men valmöjligheten för konsumenten är olika beroende på var man befinner sig, säger Williamsson.

Kopparnätet
I storstäderna nås många av flera olika nät och har goda möjligheter att utnyttja konkurrensens fördelar. Men i glesbygd är de flesta helt beroende av Telias kopparnät för internetuppkopplingen.
 Det är ganska stora grupper som har tillgång till bara kopparnätet, i det perspektivet finns det en ganska varierad valmöjlighet för konsumenten. Vi har försökt uppmuntra konkurrensen genom att ge andra operatörer möjlighet att få tillgång till kopparnätet, säger Williamsson.
Runt en tredjedel av hushållen har tillgång till fast nätuppkoppling. Samtidigt är det fortfarande 30 procent som inte har nätkontakt alls hemifrån. Den siffran har inte ändrat sig särskilt mycket de senaste åren. Men andelen fast uppkopplade ökar samtidigt snabbt, det pågår en överflyttning från uppringd access till fast uppkoppling.

Mer läsning

Annons