Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Allt fler äldre ramlar och bryter ben inom vården i Ånge

15 fallolyckor för patienter inom vård- och omsorgen i Ånge resulterade benfrakturer under 2004. Inte något av fallen är anmälda till socialstyrelsen enligt Lex Maria eller länsstyrelsen enligt Lex Sara.

Annons
Det framgår av den rapport som kommunens medicinskt ansvarige sjuksköterska (MAS) Marie Strömberg kommer att presentera för nämnden på torsdag.
Totalt gjordes 636 anmälningar inom vård och omsorgen där någon ramlat. 175 av dessa fick en lindrigare skada. 32 av fallen har rapporterats ge allvarligare skador, varav 15 innebar frakturer.
Vi rapportera alla fall oavsett om det ger någon skada eller inte, säger Marie Strömberg.
Hon konstaterar att antalet fallolyckor ökat med 83 jämfört med 2003. Vanligast är det att någon vårdtagare ramlar mellan klockan 20.00 och 06.00.
Orsaken till avvikelserapporteringen är att förebygga och åtgärda eventuella fel för att kunna minska antalet olyckor.
Totalt kommer nämnden att informeras om att det skett 925 avvikelser inom vård- och omsorgsverksamheten.
Det är höga siffror och man ska beakta att allt ska rapporteras så att det kommer fram. Ingen ska vara rädd att tala om att det har hänt. Vi måste jobba med detta för att utveckla och hitta lösningar för att det ska bli rätt i framtiden.
Hon anser dock inte att något av fallen är av den digniteten att det behövs en anmälan enligt Lex Maria eller Lex Sara.
Av dessa 925 avvikelserapporter handlar 189 ärenden om läkemedel, vilket är 23 färre jämfört med 2003.
145 fall handlar det om att vårdtagarna fått medicinen sent eller inte alls. I åtta fall har det getts fel medicin och sju fall har dosen varit för hög.
Av dessa har 91 fall inte inneburit något problem för vårdtagaren. I fem av fallen har det inneburit en lindrig skada och i 93 fall saknas uppgifter.
Det kan vara att man inte vet om det givit någon skada. Till exempel om det är en utebliven dos och vad det ger för konsekvenser.
Hoten och våldet har minskat. Under fjolåret rapporterades 16 fall av hot och våld mellan vårdtagare. Det är 28 färre jämfört med året innan. Dessa fall är vanligast mellan kolan 16.00 och 20.00.
Här har man försökt åtgärda problemen genom konsultationer, förändrat boende, ökad tillsyn och förändringar i miljön.
När det gäller äldre som förvirrar sig ut från sina boende finns 51 tillfällen. Det är något högre jämfört med 2003.

Mer läsning

Annons