Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ambitionen är sänkt skatt under 2006

Ambitionen att sänka skatten under år 2006 ligger fast. Men det krävs också strukturförändringar. Det skriver kommunalrådet Sten-Ove Danielsson i etts brev till kommunens revisorer.

Annons
Revisorerna har kritiserat och fört fram synpunkter på olika delar i den kommunala verksamheten.
Vid det senaste kommunfullmäktigemötet i maj fördes kritiken fram av Jan Gullmark, ordförande för kommunrevisorerna.
Sten-Ove Danielsson har nu skrivit till kommunrevisorerna
I den konstaterar Sten-Ove Danielsson att kommunen har genomfört omfattande kostnadsbesparingar.
De har gjort att kostnadsutvecklingen idag klart understiger uppkomna löne- och kpi-ökningar, säger Sten-Ove Danielsson.
Han poängterar också att nettkostnadsökningen under år 2004 var 2,6 procent. I år räknar han med att kostnaden stiger med 2,3 procent och under två procent nästa år.
Det här är ett resultat av arbetet med åtgärdslistan. Men jag delar revisionens åsikt att kommunen parallellt med detta behöver vidta större förändringar de kommande åren för att få en god balans på inkomster och utgifter, fortsätter Sten-Ove Danielsson.
I år räknar kommunen med att underskottet ska hamna på minus två miljoner kronor.
En klar förbättring mot år 2004. Men inte godtagbart. Sociala nämnden har därför uppmanats att vidta åtgärder för att klara sin ram. Kommunstyrelsens arbetsutskott har enats om att göra allt för att inte förbruka den pott som finns kvar på 900 000 kronor för oförutsedda utgifter, säger Sten-Ove Danielsson.
Under presideieöverläggningarna i maj konstaterades att de kommunala bolagen beräknas ge en vinst på mellan två-tre miljoner kronor.
Här blir det en knepig situation. Det statliga kravet på ekonomisk balans för kommunsektorn gäller kommunen och inte hela kommunkoncernen. Det är alltså tillåtet att ha ett nollresultat för kommunen och stora underskott i de helägda bolagen. Det betyder att kommunen kan balansera sitt resultat via hyror med mera i de helägda bolagen, fortsätter Sten-Ove Danielsson.
Det måste vara bättre att överskottet stannar kvar i bolagen så att lånekostnaderna kan sänkas ytterligare menar Sten-Ove Danielsson i sitt brev till revisorerna och frågar hur de ställer sig till ett kommunalt underskott samtidigt som bolagen redovisar större överskott?

Mer läsning

Annons