Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Avloppsnät

Om två år måste avlopp som är i dåligt skick på Forsön i Ånge vara ombyggda. Det slår miljökontoret fast efter ett möte med de boende där en majoritet vill ansluta sig till det kommunala va-nätet.

Annons
Det var vid ett informationsmöte i slutet av maj som va-situationen på Forsön diskuterades.
Men redan 1998 gjordes en undersökning av avlopp på Forsön efter klagomål om dålig lukt och avloppsvatten i diken på Forsön.
Undersökningen visade att 85 procent av avloppsanläggningarna är dåliga. De flesta av dem saknar efterföljande rening eller slamavskiljare och uppfyller inte gällande krav i miljöbalken konstaterar bygg- och miljökontoret.
Fastighetsägarna svarar själva för den egna avsloppsanläggningen. Och utan tillräcklig rening av avloppsvattnet riskerar vattendrag och vattenbrunnar att förorenas med bakterier och virus. Vilket kan göra både människor och djur sjuka. Orenat avlopp bidrar även till övergödning och syresbristg i vattendrag skriver bygg- och miljökonortet efter informationsmötet.
Därför har en åtgärdsplan tagits fram för framtiden. Och i den slås fast att år 2007 måste de avlopp som är bristfälliga vara ombyggda. Och avloppen som måste åtgärdas är både fritidshus och permanent boenden.
För att nå dit kan flera minireningsverk byggas gemensamt. Några av de boende kan bygga om sina enskilda avlopp eller att fastigheterna ansluts till det kommunala va-nätet.
Och allt pekar nu mot att man väljer att ansluta sig till. Det kommunala avlopps- och vattenledningsnätet. Då kommer kommunen att dra ledningar till varje fastighet där anslutningsavgiften för både vatten- och avlopp kommer att bli 35 750 kronor plus moms.
Vill man bara ha vatten kommer det att kosta 21 000 kronor och för enbart avlopp blir kostnaden 26 000 kronor plus moms.

Mer läsning

Annons