Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Eleverna trivs

Eleverna i Ånges skolor och förskolor fortsätter att trivas.
Det visar den attitydundersökning som skolkontoret genomfört

Annons
År 2001 genomförde skolkontoret den första attitydundersökningen bland kommunens skolelever. Men även bland föräldrarna.
Då visade undersökningen att eleverna trivdes bra i skolan och fortsätter att trivas.
Under våren 2005 genomfördes en ny undersökning för att få en jämförelse och aktuell bild hur förskolan och skolan fungerar i viss avseenden.
Eleverna fick svara på frågor och svarsfrekvensen var mycket hög.
Eleverna svarade på frågorna under skoltid. Bland eleverna i årskurs tre till fem svarade 90-95 procent och bland eleverna i årskurs sju till nio svarade 75-80 procent. Svarsfrekvensen bland föräldrarna låg på 50-60 procent, säger Mats Öberg, utvecklingsledare.
Bland eleverna i de lägsta årskurserna har det blivit små förändringar sedan den förra undersökningen. En förskjutning av de positiva svaren från "bra" till "mycket bra" kan noteras.
Eleverna tycks trivas. Känner trygghet och att de vuxna bryr sig om dem, fortsätter Mats Öberg.
Men många elever anser att skolans regler inte fungerar bra. Att man inte får vara med och bestämma och att det bråkigt i klassen.
I stort sett är det samma svar bland eleverna i årskurs sju till nio. Men där pekar flera elever på att det förekommer mobbning som de vuxna inte känner till, säger Mats Öberg.
Genomgående är också föräldrarna mycket nöja med sina kontakter med skolan. Undersökningen visar dock att ett antal föräldrar upplever att de inte har så stora möjligheter att påverka undervisningen och att skolmiljön är dålig.
Men generellt kan sägas att elever och föräldrar har en mycket positiv uppfattning om skolverksamheten, fortsätter Mats Öberg.
Och bland de som använder familjedaghem är 100 procent nöjda med verksamheten.
Jag hoppas att vi kan genomföra undersökningarna vart tredje år i fortsättningen. Den är ett bra instrument för alla, slutar Mats Öberg.

Mer läsning

Annons