Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Kulturen i Ånge bland de dyraste i Sverige

Ångeborna tillhör de svenskar som betalar mest för kulturen. Det framgår av den statistik som kommunförbundet pressenterar. Bara i nio svenska kommuner är kostnaden per innevånare högre för kulturen.

Annons
Kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson (s) menar att kommunen inte satsar märkvärdigt mycket på kulturverksamheter.
Det måste finnas något som stör i statistiken, säger han. Vi har inte satsat något överdådigt på kulturen.
En förklaring till tätkänningen bland svenska kommuner tror Sten-Ove Danielsson har att göra med biblioteket.
Vi har en väldigt hög hyra för vårt bibliotek i Ånge tätort. Men det var en förutsättning för att vi skulle få biblioteket och det är väldigt fint för att vara i en glesbygd.
Kommunen har ett avtal med Norrviden när det gäller biblioteket som sträcker sig fram till 2010. Innan dess kommer det inte att ske någon förändring av hyreskostnaderna.
Vi har bokbuss och i övrigt satsar vi mest på barnkultur. Sedan finns det inte så mycket kvar till allmän kultur.
Kostnaderna för individ och familjeomsorg är däremot jämförelsevis låga jämfört med övriga kommuner i Medelpad och även i en nationell jämförelse. Vilket Sten-Ove Danielsson menar är logiskt.
Städerna har större påfrestning när det gäller missbruk än glesbygden. Jag tänka mig att de som hamnar i missbruk dras nog till större orter. Samtidigt kan vi då konstatera att vi inte har så mycket utslagning i Ånge.
När det gäller utgifter inom äldre- och handikappomsorgen så hamnar Ånge på 15: e plats i Sverige. Nettokostnaden utslaget per innevånare är 17 213 kronor. Den är högst i Medelpad.
Vi ska nog ligga där med den befolkning vi har.
25 procent av innevånarna i kommunen är 65 år och äldre. Skulle vi ligga lägre så klarar vi inte kvalitén.
För några år sedan låg Ånge på femte plats. Efter den toppnoteringen har man arbetat för att dra ner kostnaderna. Men mycket mer går inte enligt Sten-Ove Danielsson.
Ångeborna har den högsta kortfristiga skulden uträknad per innevånare i Medelpad. Det handlar om 15 052 kronor per Ångebo. 19 kommuner i Sverige har lägre skuld per innevånare.
Sten-Ove Danielsson tror att en förklaring kan vara att alla övertids- och semsterskulder rapporteras av Ånge. En annan kan vara att det kommunala energibolaget tagit stora lån för att bygga ut fjärrvärmen. Samtidigt menar han att den här typen av redovisning inte visar hela sanningen.
Vi äger ett halvt kraftverk i Ljungan som är bokfört till fem miljoner och vi vet att värdet är 80 miljoner. Det är något som inte syns i statistiken.
Vill du se hur Ånge kommun ligger till i jämförelse med andra kommuner finns tabeller på sidan..

Mer läsning

Annons