Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ny ledningsorganisation planeras i kommunen

Ledningsorganisationen för LSS-organisationen inom socialförvaltningen i Ånge ska göras om. Det beslutet väntas tas i april. För någon månad kritiserade kommunens revisorer ledarskapet inom LSS-gruppen.

Annons
Revisorerna ansåg att ledarskapet inte fungerat, trots att det funnits förutsättningar för att leda verksamheten.
LSS omfattar alla som har en psyksikt eller fysiskt funktionshinder som är medfött eller uppkommit på grund av en skada eller sjukdom. Lagen syftar till att den enskilde ska försäkras goda levnadsvillkor.
Socialnämnden som sammanträder under veckan väntas ta beslut som ligger i linje med de förslag som revisorerna lagt. Man har redan gett socialchefen i uppdrag att arbeta fram en ny ledningsorganisation och bemanna den.
Här räknar man med att det kommer att behövas nyrekryteringar. Bland annat ska en chef till LSS tillsättas. Denne ska få i uppdrag att kartlägga och ta fram riktlinjer för verksamheten.
I revisionsrapporten går det att läsa:
"Det finns en uttalad ambition att vara tydlig och framåtsyftande i sitt ledarskap men granskningen har visat att ledningen av verksamheten istället varit situationsstyrd, vacklande, frånvarande samt även tillåtande i viss mening."
Revisorerna anser att brister som varit kända för ledningen har man inte brytt sig om. Bland annat pekar rapporten på att ledare varit sjukskrivna men inga ersättare har rekryterats.
För att råda bot på problemen anser revisionen att det behövs formaliserade rutiner för verksamhetsplanering, schemaläggning, arbetsplatsträffar, kompetensutveckling och internkontroll.
"Enligt vår uppfattning saknas det en gemensam "Agenda" för verksamheten dvs en plan för verksamhetens utveckling och förändring."
Rapporten kommer att presenteras för nämnden och i det försättsblad som finns till rapporten och ska diskuteras, sägs att den nya ledningsorganisationen kommer att innebära en förbättring.
Den ska leda till förtydligande av ansvarområden och befogenheter. Ett arbete som ska påbörjas när organisationen beslutas.

Mer läsning

Annons