Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisorer kritisterar budgetdiciplinen i Ånge

Revisorerna riktar kritik mot den ekonomiska styrningen i Ånge kommun. I den rapport som lämnats över till kommunfullmäktige framgår det politikerna tagit felaktiga beslut i den senaste budgeten enligt revisorerna.

Annons
Detta styrker man med genom att peka på att statbidragen och intäkterna blivit lägre än vad fullmäktige räknade med när budgeten för 2004 beslutades.
Revisorerna uttrycker en oro för framtiden och menar att kommunen lever över sina tillgångar. Därför kräver man bättre budgetdisciplin i nämnderna.
Framförallt pekas humanistiska- och socialnämnden ut. Båda verksamheterna visar ett underskott och detta förvånar revisorerna som i sin rapport skriver:
"Det finns alltså fortfarande underskott i de stora verksamheterna trots att budgetramen under 2004 varit alltför väl tilltagen."
Enligt kommunallagens balanskrav har Ånge kommun två år på sig att täcka underskotten. Revisorerna tvivlar dock på att målet kommer att klaras. Bland annat framgår det i revisionsrapporten att kommunen saknar en detaljerad plan med konkreta beslut för att klara återställningen.
Humanistiska nämnden överskred sin budget med 2,6 miljoner kronor 2004. Socialnämnden överskred sin budget men en halv miljon kronor.
Vi förutsätter att båda dessa nämnder under 2005 vidtar de åtgärder som krävs för att bedriva verksamhet inom de av fullmäktige fastställda ramarna, skriver revisorerna.
Trots den bitvis hårda kritiken så beviljas politikerna i alla nämnder och styrelser ansvarsfrihet.

Mer läsning

Annons