Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Så ska pengarna fördelas nästa år

/
  • Kommunens budget för 2015 pekar mot ett positivt resultat med fem miljoner kronor, men då krävs också att man rör de så kallade

Ånge kommun räknar med att göra fem miljoner kronor i överskott 2015. Dock kan ramarna för kommunens nämnder behöva omprövas när förutsättningarna för regeringens utlovade statsbidrag blir kända.

Annons

På måndag ska kommunfullmäktige ta ställning till budgeten för 2015. Ett beslut som kan behöva justeras när regeringen sagt sitt.

– Vi har räknat med att få mer pengar till skola och äldreomsorg, men eftersom vi ännu inte vet om de pengarna också kommer att åtföljas av krav som innebär nya kostnader för oss, så har vi valt att göra en skrivning om att ramarna kan komma att justeras, förklarar kommunalråd Sten-Ove Danielsson.

Annars visar budgetförslaget på ett överskott med fem miljoner kronor före jämförelsestörande poster. Resultatet förutsätter dock att kommunfullmäktige även beslutar att gå vidare med planerna på att använda de så kallade "elaktiepengarna" till att betala av på kommunens lån. En riktesändring som med dagens ränteläge skulle betyda att 750 000 kronor kan tillföras budgeten i stället.

– Sedan räknar vi också med att få en ny återbetalning från Afa försäkringar, men det har vi inte tagit med i budgeten utan sagt att de får komma som en trevlig överraskning, säger Sten-Ove Danielsson, och uppskattar summan till ungefär fem miljoner kronor.

Därmed så skulle man också klara de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen, vilka kräver ett överskott på minst 5,7 miljoner kronor.

Av nämnderna så är det framför allt den sociala som föreslås få mer pengar nästa år. Ramen är satt till 231 miljoner kronor, vilket är nästan fem miljoner kronor mer än 2014 års budget. Även tekniska nämnden får förhållandevis stor utökning av sin ram, från 11,5 till 13,5 miljoner kronor, för att vidta åtgärder på det kommunala gatunätet.

Befolkningen väntas fortsätta minska med 140 personer. En uppskattning som kan tyckas märklig med tanke på att prognosen för 2014 var minus 100 personer och att utfallet just nu ser ut att bli bättre än så.

– Vi har sagt att vi hellre är försiktiga och justerar den siffran i juni när vi ser takten på befolkningsutvecklingen. Att det just nu ser bra ut kan bero på invandringen också, menar Sten-Ove Danielsson.

Skattesatsen för 2015 lämnas oförändrad, vilket betyder att 23,33 kronor per intjänad hundralapp går till kommunkassan. Noterbart är också att den tidigare kassakon Ångefallen kraft nästa år bara väntas ge en avkastning om fem miljoner kronor.

Förutom nästa års budget så finns också mål för 2016-2017 med i det förslag som lagts fram. Mål som visar överskott med 8,8 respektive 14,1 miljoner kronor.

Mer läsning

Annons