Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Grunderna för asylskäl ändras

När den nya juridiska ordningen för prövning av asylärenden införs vid årsskiftet ändras också utlänningslagen.
Bland annat ersätts begreppet humanitära skäl av skyddsskäl som grund för uppehållstillstånd.

Annons
 Vi utökar skyddsgrunderna. Vi sänker ribban för definitionen av vad som ska betraktas som förföljelse, säger migrationsminister Barbro Holmberg till TT.
Förändringen ligger i en lagrådsremiss regeringen beslutar om på torsdag.
Många har kritiserat det otidsenliga i att villkoren för vad som är asylgrundande fortfarande till stor del baseras på Genèvekonventionen från 1948.
Med lagändringen vid årsskiftet blir svenska reglerna mer moderna, menar Holmberg.
 Vi lägger alltså tonvikt på det som flyktingpolitik handlar om i dag skyddsskäl.
Enligt Holmberg går det snabbare att bedöma behov av skydd, än att använda det mer oklara humanitära skäl. Handläggningstider kortas och tydligheten ökar, tror hon.
 Det kommer att bli tydligare vilka krav som ställs för att få asyl i Sverige, säger Holmberg.

Försiktig med löften
Samtidigt är ministern försiktig med att lova någonting.
TT: Kommer det göra att fler får asyl i Sverige?
 Det är domstolarna som ska bedöma och utveckla praxis.
En annan ändring av lagen är att begreppet "synnerligen ömmande omständigheter" införs som asylskäl. Men det ska bara ges i undantagsfall, enligt Holmberg.
Den nya instans- och processordningen för asyl- och medborgarskapsärenden innebär också att Utlänningsnämnden läggs ner. I stället hamnar överklaganden av asylbeslut på länsrätterna i Stockholm, Göteborg och Malmö. De ska kallas migrationsdomstolar. Kammarrätten i Stockholm får prejudicerande kraft som enda migrationsöverdomstol.
Med Utlänningsnämnden försvinner också den omstridda frågan om möjligheten att lämna in ny asylansökan efter avslag.

Flirtar högerut
Enligt Holmberg finns en uppgörelse med vänsterpartiet och miljöpartiet. Men hon flirtar ännu med de borgerliga.
 Jag räknar med en ganska bred uppgörelse, säger hon.
Många oroas av att reformen kommer tyngas av en ryggsäck med ännu inte avgjorda asylärenden. Tidigare har regeringen uppskattat att de blir cirka 7 700.
Därför har bland andra borgerliga partier velat ha olika former av amnestier för asylsökande som redan finns i Sverige.
Men så långt vill Holmberg inte låta flirten gå.
 Amnestier är så långt ifrån rättssäkerhet man kan komma, säger hon.

900 miljoner
Samtidigt har regeringen gett Migrationsverket nya pengar för att gräva sig ner i högarna av icke avgjorda ärenden.
TT: Kommer det att bli 7 700?
 Vi kommer att få ner det ganska mycket, svarar Holmberg.
En annan sak är kostnaden. I höstbudgeten avsattes 500 miljoner kronor för reformen. Nu sätter migrationsministern notan till 900 miljoner.
TT: Så det måste upp i vårbudgeten?
 Vi sitter och diskuterar det just nu, svarar Holmberg.

Mer läsning

Annons