Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Länsförsäkringar: Fler jobb på väg

Jobben kommer, men i långsam takt, tror Länsförsäkringar i en ny prognos.
Men ju längre tid det tar, desto större är risken att hushållen blir mer försiktiga.

Annons
Det finns många saker som ser positiva ut i den svenska ekonomin, tycker konjunkturbedömarna på Länsförsäkringar. Visserligen tror de att tillväxttakten kommer att dämpas en aning framöver, men framtidsutsikterna är ändå rätt goda. Länsförsäkringars bedömare räknar med att BNP-tillväxten blir 3,0 procent i år och 3,2 procent nästa år, vilket i båda fallen är lägre än fjolårets tillväxt.

Jobb på väg
Länsförsäkringars ekonomer tror också att jobben är på väg, även om sysselsättningen inte kommer att öka i samma takt som under tidigare konjunkturuppgångar. De räknar med runt 20 000 nya jobb om året, vilket motsvarar en sysselsättningsuppgång på 0,5 procent. Och de tror att dessa jobb kommer att skapas i den offentliga sektorn, inte minst på grund av att det är valår 2006.
På senare tid har det kommit signaler om att företagen blivit mindre optimistiska i sina framtidsbedömningar, att orderingången minskar och att efterfrågeläget blivit svagare. Dessutom hänger det höga oljepriset som ett ständigt orosmoln över företagen.
Det är oroande, anser Länsförsäkringar, eftersom företagen snarare borde utnyttja det låga ränteläget och börja investera.

Hushållen lånar
Hushållen, har till skillnad från företagen, varit mer riskbenägna och lånar som aldrig förr, främst för att finansiera bostadsköp. Även om hushållen verkar ha en obekymrad inställning till att låna och konsumera, ser Länsförsäkringar en risk i att svenskarna kommer att bli mer försiktiga ju längre tiden går utan att nya jobb skapas. Barometrar som mäter svenskarnas syn på ekonomin och arbetsmarknaden har redan visat att förtroendet börjar naggas i kanten.
I dag är inflationen i princip obefintlig i Sverige och Länsförsäkringar kan inte se någon orsak till att den skulle nå upp till 1 procent på ett års sikt. Först på två års sikt kommer den förbättrade konjunkturen att spilla över i högre löner och stigande inflation.
Länsförsäkringar delar också mångas åsikt om att sannolikheten har ökat för att Riksbanken kommer att sänka räntan i juni. Om ett år tror Länsförsäkringar att reporäntan kommer att ligga på 1,75 procent jämfört med dagens 2,00 procent.

Mer läsning

Annons