Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Polisen ointresserade av misshandelsoffer

Misshandelsoffer i Norrland är den grupp som i störst utsträckning
uppfattar poliserna som ointresserade. En tredjedel av dem kommer
inte att anmäla liknande brott i framtiden.
- Jag är inte förvånad över resultatet, säger kriminolog Jennifer
Qvarnström vid Brottsförebyggande rådet (BRÅ).

Annons
Under tisdagen presenterade hon en undersökning i Härnösand om hur
brottsoffer upplever kontakterna med polisen i de fyra nordligaste
länen, på uppdrag av polisen.
Undersökningen har begränsats till målsägare som blivit utsatta för
integritetskränkande brott, exempelvis villainbrott och misshandel
där offer och gärningsman är obekanta för varandra. Misshandelsoffer skiljer sig från inbrottsoffer eftersom de är den
grupp som i störst utsträckning uppfattar poliserna som
ointresserade. Hela 33 procent av dem uppger att de är osäkra eller
att de inte kommer anmäla ett liknande brott.
- Det finns förklaringar, fortsätter Jennifer Qvarnström. Det är få
anmälningar som leder till domar, många utredningar läggs ner i ett
tidigt skede. De drabbade vill också gå vidare och lämna det jobbiga
bakom sig och slippa en uppslitande rättsprocess.
När det gäller inbrottsoffer är bilden en annan. De är i stort sätt
nöjda med polisen och nästan alla skulle anmäla ett liknande brott i
framtiden. Förtroendet för polisen är också högre bland dem. Det finns brister när det gäller informationen till brottsoffer. Var
fjärde drabbad har inte fått någon information alls från polisen. Polisen kan göra mycket för att förändra situationen.
- Det handlar till stor del om en attitydförändring redan på
polisskolorna. Polisen kan också satsa mer på brottsförebyggande
verksamhet för personer som är utsatta för upprepande brott. De kan
också bli bättre på att informera, säger Qvarnström.
Är det en allvarlig kritik mot Polisen?
- Nej, så vill jag inte formulera det. Rent allmänt ser det bra ut,
men det går att förbättra. Fortfarande har allmänheten ett stort
förtroende för polisen. Undersökningen ger ungefär samma resultat som
gjorts tidigare på 80 - och 90-talet, säger hon.
Vid poliskonferensen i Härnösand lovade polisledningarna i Jämtland,
Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten att de ska ta itu med
problemen. Framförallt handlar det om en satsning på att bli bättre
på att informera brottsoffer.
- Vi tar siffrorna på allvar, säger informatör Leif Hemmingsson
polismyndigheten i länet.
- Speciellt gäller det människorna som inte vill göra anmälningar.
Där riskerar vi att stort mörkertal vilket försvårar vårt arbete.
- Ett annat problem är att brottsoffren möter väldigt många i vår
personal. Vi skulle kunna jobba i mindre grupper, säger Hemmingsson Ola Thelberg 0611-554826 ola.thelberg@tidningen.to


Fakta
Totalt 680 brottsoffer har svarat på enkäten.
22 procent har inte fått någon information av polisen
71 procent har stort förtroende för polisen
72 procent av inbrottsoffren och 42 procent av misshandelsoffren
upplever polisen som mycket sympatiska
66 procent av inbrottsoffren tycker att de känslomässiga reaktionerna
var det värsta med brottetMer läsning

Annons