Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Revisionskritik mot alkohol på dietistmöte

En fördrink och två glas vin till maten går inte ihop med landstingets regler för representation. Nu kräver revisorerna att personalen betalar sin alkohol i efterhand. De skyldiga: Landstingets dietister.

Annons
Kritiken är hård både mot sponsring och mot alkoholen som serverades på en
konferens i Örnsköldsvik i oktober 2004.
Deltagare var dietister inom norra sjukvårdsregionen, det vill säga från de
fyra nordligaste landstingen.
Landstingets revisorer slår ner på att tio företag hjälpte till att
finansiera evenemanget med sammanlagt 70 000 kronor. I gengäld fick de
varsin utställningsplats på tre kvadratmeter.
Sponsringen var inte godkänd av förvaltningschef och revisorerna
ifrågasätter om det verkligen är lämpligt att anlita sponsorer för
ett möte som detta. Risken är att medborgarna inte längre uppfattar
landstingets verksamhet som saklig, neutral och oberoende.
Till detta kommer så spriten och vinet. Enligt granskningen omfattade
konferensmiddagen på kvällen den 11 oktober förrätt, varmrätt
samt kaffe med kaka - och en välkomstdrink innehållande 4 centiliter
Baccardi Razz och fruktsoda samt två glas vin till maten.
Fakturaunderlag från restaurangen visar att det serverades totalt 66
välkomstdrinkar (varav 24 alkoholfria) samt 84 glas vin under kvällen.
Kostnaden för alkohol uppgår till 6 636 kronor inklusive moms.
Alkoholen i sig är ett brott mot representationsreglerna. Till råga på det
fanns varken uppgift om dryckerna eller vilka gäster som deltog angivet på
fakturan när den attesterades.
Det yttersta ansvaret ligger enligt revisorerna på landstingets styrelse.
"Det finns skäl att kritisera styrelsen dels för att den inte säkerställt
att ansvariga tjänstemän tillämpar landstingets regler för representation,
dels för att den interna kontrollen uppenbarligen inte har fungerat
tillfredsställande", skriver revisorerna.
Kravet på styrelsen är att lämpliga åtgärder vidtas vilket i klartext
innebär att de landstingsanställda på konferensen i efterskott ska betala
för sin del av alkoholen.
Styrelsen rekommenderas också att undersöka hur vanligt det är med
sponsorstöd vid konferenser och om reglerna för sponsring och
representation följs vid dessa tillfällen.

text 2
Dietistkonferensen är den enda felaktiga hanteringen av alkohol som
landstingets revisorer har upptäckt.
Överlag tycks annars reglerna följas väl.
Vid två representationer hos ledningsstaben ingick visserligen både öl och
vin till middagen. Men det var i samband med utländskt besök där även
landstingsråd deltog och vid sådana tillfällen kan undantag göras från
landstingets alkoholfria linje.
I ytterligare några fall saknas upplysning om syftet med representationen
och i ett fall framgår inte vilka personer som deltagit.
Granskningen omfattar ett slumpvis urval med 154 fakturor som har bokförts
under perioden januari-oktober 2005 från förvaltningarna
Härnösand-Medelpad, Regional utveckling, Gagna Västernorrland och
ledningsstaben.
Revisorerna ser allvarligt på att gällande skatteregler inte alltid
tillämpas korrekt och att avdragsgill respektive ej avdragsgill
representation i flera fall bokförs felaktigt.
Klas Leffler

Mer läsning

Annons