Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

45 miljoner sparas på hemtjänsten

/
  • Malin Larsson (S) ordförande i socialnämnden räknar med att spara 45 miljoner kronor inom hemtjänsten.
  • (S)-topparna i socialnämnden, ordförande Malin Larsson och vice ordförande Jonas Väst presenterade på tisdagen beslutet om besparingar inom hemtjänsten på 45 miljoner kronor.

Vid onsdagens möte kommer socialnämnden besluta att sänka ersättningen för utförd hemtjänst med 65 kronor per timme.
Förändringen gäller såväl det som utförs i kommunens regi som privat.

Annons

Att socialtjänsten dras med ett stort underskott är ingen nyhet. I en första etapp för att komma till rätta med det görs besparingar inom hemtjänsten på 45 miljoner kronor. Något som nämndens ordförande Malin Larsson (S) lovar inte kommer att drabba enskilda som har hemtjänst.

– Anledningen är att hemtjänsttimmarna har rusat i höjden, de ökade med 100 000 timmar från 2013 till 2014 och de har fortsatt öka under 2015.

I siffror ökade det mellan åren från 755 000 timmar till 855 000.

Sänkningen av ersättningen per timme beror på att den har baserats på utfört arbete, något som ger en högre ersättning, 377 kronor per timme.

Men eftersom tidsredovisningen har skrotats så är det oklart om det verkligen är utfört arbete som det betalas för i dag. Nu minskar socialförvaltningen ersättningen till 312 kronor per timme och utgår då i stället från beställd tid.

Beslutet kommer att gälla från den första juni i år.

Nämnden kommer också att se över hemsjukvården som tagits över från landstinget.

– Det blev ett systemfel vid övertagandet, både när det gäller tid för medicindelning och mathållning. Förvaltningen ser över det och vi kommer att ta beslut om förändring senast i augusti, säger Malin Larsson.

Men det kommer också att byggas äldre- och trygghetsboenden, något som minskar risken för ökat antal av hemtjänsttimmar. Bra hjälp vid hemkomst från sjukhus med bland annat rehab ska också bidra till det. Och Skönsmomodellen ska införas i hela kommunen med början i Stöde nästa vecka.

– Vi kommer vid varje nämndssammanträde kräva redovisning med hur arbetet fortgår. Om det inte blir resultat ska det snabbt vidtas ytterligare åtgärder.

HSB omsorg har tidigare uttryckt oro för att verksamheten hotas av besparingarna.

– Vi förstår att kommunen är hårt pressad av den ekonomiska situationen. Men det finns en stor brist på särskilda boendeplatser och därför ökar hemtjänsten, många behöver hjälp av två från hemtjänsten, säger Karin Thalén, vd för HSB omsorg.

– I den här situationen kan man inte blunda för de äldres behov. Det behövs en översyn av kommunens totala verksamhet för det finns behov som borde kunna tillgodose.

Karin Thalén uttrycker en oro för en sänkning av ersättningen i den här omfattningen, och frågan är om det räcker för att klara dubbelbemanning och kompetensutveckling. Om det går ihop ekonomiskt går inte att säga nu.

– Vi har en bra relation med kommunen och känner stort stöd i Sundsvall. Vi har gott rykte och god kvalitet och vill vara kvar. Men marginalerna i branschen är rätt små.

Mer läsning