Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

A som i AllemansrättInte störa—inte förstöra

/
  • Det kan vara en god idé att prata med markägaren innan man sätter upp sitt tält. Tält på betesmark kan vålla problem för både campare och markägare.
  • Beata Andersson, Wilma Andersson, Oskar Ytterbom och Josefin Ytterbom nyttjar allemansrätten genom att plocka blommor. Blommor, bär och svamp får plockas fritt. Tänk dock på att vissa arter är fridlysta.
  • Det kan vara en god idé att prata med markägaren innan man sätter upp sitt tält. Tält i betes mark kan vålla problem för både campare och markägare.
  • Det är tillåtet att bada vid åar och sjöar så länge man inte vistas för nära hus eller stör de som bor utmed stränderna.
  • I Sveriges fem stora sjöar och längs kusterna är fiske med handredskap fritt.
  • Ridning ingår i allemansrätten. Det är dock viktigt att undvika mjuk ömtålig mark som lätt kan skadas.
  • Beata Andersson, Wilma Andersson, Oskar Ytterbom och Josefin Ytterbom nyttjar allemansrätten genom att plocka blommor. Blommor, bär och svamp får plockas fritt. Tänk dock på att vissa arter är fridlysta.
  • Under tiden 1 mars—20 augusti får inga hundar löpa lösa i skog och mark.

I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Det kallas för allemansrätten och är en unik förmån som inte finns i många andra länder. Allemansrätten är en stor frihet som kräver ansvar och gott omdöme.

Annons
Redan på medeltiden fanns det bestämmelser för de som vistades i naturen. Till exempel var det tillåtet för resenärer att plocka hasselnötter i de småländska skogarnamen inte mer än handsken full. Liknande seder har möjligen haft betydelse för delar av vår nuvarande allemansrätt.
Begreppet allemansrätt kom till i början på 1940-talet. Friluftslivet växte sig starkt och krävde mer utrymme. Förslag fördes fram om lagreglering av friluftslivet. Regleringen uteblev, men allemansrätten levde vidare som en frihet under ansvar.
Man kan ta sig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om man inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Allemansrätten gäller också på vattnet. Man får bada, åka båt nästan överallt, förtöja och övernatta något dygn i båten.
Grunden för allemansrätten är att var och en har rätt att vistas i naturen oavsett vem som äger marken. Därför är det inte tillåtet att sätta upp stängsel för att utestänga människor från mark där allemansrätten gäller. Man får heller inte sätta upp skyltar som skrämmer bort eller avvisar besökare från områden av betydelse för friluftslivet.
Tältning finns inte reglerat i någon lag. Men att tälta något enstaka dygn på ordentligt avstånd från boningshus ingår i allemansrätten, medan tältning i större grupper kräver markägarens tillåtelse. Vanligtvis är det tillåtet att göra upp en eld under säkra förhållanden. Men på sommaren råder ofta eldningsförbud, även i iordninggjorda eldstäder. I naturreservat och nationalparker brukar det finnas särskilda regler för tältning och möjligheterna till fri camping med husbil eller husvagn begränsas av Terrängkörningslagen.
I Sverige finns mer än 28 000 mil enskild väg. Eftersom motortrafik kan medföra stort slitage får vägägaren bestämma om trafik med motorfordon ska förbjudas. Men ägaren kan inte förbjuda någon att gå, cykla eller rida på vägen. Alla vägar med statsbidrag till vägunderhållet ska hållas öppna för motortrafik.
Bestämmelserna om hundar i naturen är främst till för att skydda djurlivet. Under tiden 1 mars till 20 augusti får inga hundar löpa lösa i skog och mark.
Jakt får endast ske enligt reglerna i jaktlagen. Att ta fågelägg, skada bon eller försöka fånga däggdjur eller fåglar är förbjudet.
Fiske ingår inte i allemansrätten, men alla svenskar har rätt att fiska fritt på allmänt vatten. Sportfiske är delvis fritt i enskilt vatten utmed kusterna och i våra fem största sjöar.
I det fria fisket ingår inte dragrodd eller laxfiske längs Norrlandskusten.
Det som är förbjudet att ta i naturen utan markägarens medgivande räknas upp i lagboken. Vissa växter är fridlysta och i naturreservat och nationalparker gäller oftast särskilda regler för vad man får plocka.
Ridning ingår i allemansrätten. Men det är viktigt att välja rätt väg och undvika mjuka marker som lätt kan skadas. Tomt och plantering är förbjudna områden oavsett skaderisk.
Om man bedriver organiserad eller regelbunden ridning på annans mark bör man ha markägarens tillåtelse.

Källa: Naturvårdsverket
Mer information finns på: www.naturvardsverket.se

Mer läsning

Annons