Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Akzo kartlägger cancerfall

/
  • Till vänster visar konsulten och yrkeshygienikern PO Söderström det senaste som företaget satsar på vid mätningar och som ska införas i höst. En plastpåse i en ryggsäck som under en dag samlar luft och sjukhuset analyserar sedan ett 20-tal ämnen. Hälsa-, säkerhet- och miljöchef Hjördis Henriksson visar upp en mätare som ger utslag för koncentrationen av ämnen i luften.
  • Hjördis Henriksson är ansvarig för miljö, skydd och hälsa på företaget. I bakgrunden Emma Qvist, personalchef.
  • Harry Stenbacka, klubbordförande industrifacket, tycker att stämningen är lugn på företaget.
  • Fabrikschef Johan Nylander utlovar mycket information och öppen dialog kring det inträffade.

Ett digert kartläggningsarbete har börjat efter att de tre cancerfallen på Akzos övre fabrik noterats. Ambitionen är att alla som varit anställda sedan starten 1955 ska kartläggas för att se om det finns fler likartadecancerfall.

Annons
Stämningen på den avdelning där de tre männen arbetat beskrivs ändå som lugn i dag av industrifackets ordförande, Harry Stenbacka. Men tre insjuknade av de 56 industriarbetarna är ändå en hög andel.
Från början var det lite tryckt stämning men nu är det mest att de tycker synd om dem som råkat ut för det här, säger han.
Han har varit och hälsat på de sjuka arbetskamraterna. En kommer tillbaka till arbetet nästa vecka, en har nyligen genomgått en lyckad operation medan den tredje går på behandlingar.
Hittills har företaget genomfört två informationsträffar för de anställda. Vid det första var det få som kom medan ett 30-tal infann sig när Thor Nilsson från yrkesmedicin var där förra veckan.
Det var bra för han talade om vilka symptom man själv kan vara uppmärksam på, säger personalchefen Emma Qvist.
Ytterligare informationsträffar kommer att hållas efter semestrarna.
Eftersom sjukdomen tar lång tid att utveckla så är det tidsspannet 15 till 30 år tillbaka i tiden som är mest intressant att undersöka nu. Men att hitta gemensamma nämnare från den tiden kan bli tidsödande.
Det rör sig om 500-1 000 personer som det nu samlas in uppgifter om. Från cancerregistret går det lätt att ta fram vilka som avlidit av cancer, däremot blir det svårare att få veta vilka som insjuknat och sedan tillfrisknat. Sedan ska de olika fallen också klassificeras utifrån sjukdomstyp. Ungefär ett år räknar man med att det ska ta innan materialet är analyserat. Företagsläkaren har gått igenom företagets egna noteringar men inte hittills hittat något anmärkningsvärt.
På övre fabriken har det sedan 1970-talet funnits ett miljöarkiv som innehåller de exponeringsmätningar som gjorts. Det började när faran med vinylklorid i samband med PVC-tillverkning uppmärksammades. I dag mäts ett tiotal ämnen däribland akrylnitril, metylklorid, isopropylalkohol och ammoniak, plus damm och buller. Nu ska allt läggas på data och göras sökbart.
I dag arbetar företaget mycket med att bygga bort risker. Det finns många områden att se över eftersom det rör sig om många olika giftiga, frätande, brandfarliga, explosionsbenägna ämnen.
Men det är faktiskt halkolyckor utomhus vintertid som är de vanligaste typerna av arbetsplatsolyckor på övre fabriken.

Mer läsning

Annons