Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

 Ansvarsfrihet tillstyrks för landstingsstyrelsen

Annons
 Ansvarsfrihet tillstyrks för landstingsstyrelsen


Landstingsstyrelsen klarar sig undan den värsta kritikstormen i år.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet.
Det framgår av revisionsberättelsen som formellt lämnades på onsdagen.
Allt är inte perfekt till hundra procent. Revisorerna slår bland annat ned
på att styrelsen inte har upprättat en balanskravsutredning utan bara
konstaterar att återställande av tidigare underskott förutsätter 120
miljoner kronor i överskott per år.
Det gör det svårt att bedöma om landstinget har en ekonomi i balans.
Kritik riktas också mot tekniska brister i styrelsens ekonomiska prognoser.
De stora avvikelserna mellan verkligt utfall och prognoser är inte
tillfredsställande enligt revisorerna.
Flera granskningar under fjolåret visar på brister och svagheter i den
interna kontrollen. Här noterar revisorerna med tillfredsställelse att
styrelsen instämmer i bedömningen och har vidtagit åtgärder för att rätta
till felen.
Sammantaget tillstyrker revisorerna att landstingsstyrelsen beviljas
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004.
Det står i bjärt kontrast till förra året då ansvarsfrihet avstyrktes för
de kulturansvariga politikerna i styrelsen. Slutet på den bataljen var att
revisionens ordförande Carl Edblom hoppade av i protest direkt när
fullmäktige inte gick på de eniga revisorernas förslag.
Allt talar för ett lugnare fullmäktigemöte i år när revisionsberättelsen
behandlas 12-13 april.
Klas Leffler
0611-554830klas.leffler@st.nu

Mer läsning

Annons